Analyse av Per, Pål og Espen Askeladd

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 1121
  • PDF

Eventyranalyse: Analyse av Per, Pål og Espen Askeladd

I denne oppgaven har jeg analysert eventyret "Per, Pål og Espen Askeladd". I tillegg har jeg drøftet verdiene som eventyret representerer, og tatt for meg Olriks ni episke lover.

Analysen tar for seg sjanger, personer, magiske tall og budskap i eventyret "Per, Pål og Espen Askeladd".

Lærers kommentar

Høyt kompetansemål. Er veldig fornøyd med analysen. Her viser du kunnskaper innenfor drøfting og å analysere en tekst.

Innhold

Analyse av Per, Pål og Espen Askeladd
Olriks ni episke lover
Verdier

Utdrag

Folkediktingen er muntlig tradert. Den har med andre ord blitt overlevert muntlig. Likevel finner vi fortellingene, sagnene, visene og eventyrene i nedskreven form i dag. Dette er fordi folkediktningen fikk en oppblomstring under nasjonalromantikken der man ønsket å finne den norske folkesjelen. Man mente altså at folkediktningen fortalte noe om det å være norsk. Dette førte blant annet til at Asbjørnsen og Moe reiste rundt i Norge for å samle inn de norske folkeeventyrene. I denne oppgaven vil jeg analysere eventyret ”Per, Pål og Espen Askeladd” fra Asbjørnsen og Moes Eventyr, segner og forteljingar. Til sist vil jeg vurdere om Askeladden representerer verdier som har betydning i dagens samfunn.

Per, Pål og Espen Askeladd er et typisk folkeeventyr som handler om brødrene Per, Pål og Espen Askeladd som legger avgårde for å prøve å vinne kongsdatteren og halve riket. For å vinne må de grave en dyp brønn. Underveis møter de på flere ting som vekker Askeladden sin interesse. Brødrene mobber han for det, men gjenstandene hjelper tilslutt Askeladden med å gjennomføre oppgaven fra kongen. Askeladden vinner tilslutt kongsdatteren og halve riket.
Verdiene som eventyret representerer, antyder blant annet at man kan lykkes selv om man ikke er skoleflink. Jeg skal gå nærmere inn på verdiene i eventyret senere i analysen.

De eventyrene som Asbjørnsen og Moe samlet inn ble fortalt på ulike dialekter, men skrevet ned med danske bøyingsformer og dansk rettskriving, men med norsk setningsbygning og... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av Per, Pål og Espen Askeladd

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.