Analyse av Obamas Tale i Kairo

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 5
  • 3
  • 1093
  • PDF

Kommunikasjonsanalyse: Analyse av Obamas Tale i Kairo

En analyse av en av Obama sine taler som han holdt i Kairo i 4. juni 2009. Inndrar blant annet etos, patos og logos.

Tekstversjon av talen:
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09

Lærers kommentar

Bra skrevet, litt ufullstendige setninger.

Elevens kommentar

Setningsoppbygningen kan bedres og gjøres mer fullstendig.

Innhold

Obamas tale i Kairo
1. Hvem er mottakerne?
Henvender han seg til en gruppe mennesker eller flere?

2. Hva sier Obama om USAs rolle i Afghanistan og Irak?
Kommer han med noen innrømmelser her?

3. Finn eksempler på at Obama forsøker å bygge relasjoner og fellesskap mellom den muslimske og den vestlige verden?

5. Obama nevner 3 områder med ”tension”. Hvilke tre er disse og hvilke løsninger skisserer han?

A) Etter å ha svart på disse spørsmålene kan du forsøke å sette funnene dine inn i en retorisk analyse. Stikkord, eksempler.
1. Den retoriske situasjonen
2. Tekstens bestanddeler
4. Tekstens overbevisende kraft
5. Vurdering av teksten
B) Pek også på hvordan Obama utviser interkulturell kompetanse.

Utdrag

"Svar først med stikkord på disse spørsmålene:

1. Hvem er mottakerne?
Henvender han seg til en gruppe mennesker eller flere?

Den muslimske verden, han snakker spesifikt til forsamlingen i salen i Kairo, og han henvender seg til muslimene og også den vestlige verden og spesielt amerikanerne..

2. Hva sier Obama om USAs rolle i Afghanistan og Irak?
Kommer han med noen innrømmelser her?

Han forteller om et spent forhold mellom USA og Afghanistan og Irak, på grunn av historiske og politiske hendelser. Obama nevner også det er viktig å starte på nytt mellom vesten og Midtøsten."... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av Obamas Tale i Kairo

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.