Analyse av ukjente salter | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 10
  • 2771
  • PDF

Analyse av ukjente salter | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Påvisning av kationer, i faget Kjemi 2.

Hensikten med dette forsøket var å utføre en komplett kvalitativ uorganisk analyse. Forsøket løser problemstillingen som går ut på å finne frem til innholdet av anioner og kationer i 3 ukjente salter. Rapporten kan brukes som et eksempel på oppbygningen av en god kjemirapport, og den illustrerer hvilke elementer som er viktige å ha med i en kjemirapport. I tillegg kan du finne mye nyttig teori om kvalitative uorganiske analyser.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 4.4 Analyse av ukjente salter, fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Saltet hadde positivt utslag på flammeprøven for kationer, og viste en gul farge, som passer med at saltet inneholder Na+-ioner. I oppløsning luktet saltet av eddik, og inneholder dermed CH3COO--ioner. I tillegg var løsningen med basisk, og viste en pH på ca. 9. Denne pH-verdien skyldes CH3COO--ionene, som fungerer som base. CH3COO- er den korresponderende basen til eddiksyre (CH3COOH), og vil tiltrekke seg protoner i...

...Denne påvisningsreaksjonen viste oss altså at SO42- er anionet i saltet... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av ukjente salter | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.