Analyse av oljeprisfallet i 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 12
  • 2545
  • PDF

Analyse av oljeprisfallet i 2016

Dette er en oppgave i Samfunnsøkonomi 2 som inneholder en analyse av oljeprisfallet i 2016. I oppgaven ses det på ulike faktorer som bidro til at oljeprisen gikk fra 100$ per fat til under 25$ fatet på kort tid i 2016. Det ses blant annet på hvilke land som produserer, eksporterer og importerer mest olje, og i tillegg bringes den internasjonale økonomiske situasjonen på banen.

Utdrag

For å skjønne hvorfor prisen på råolje har falt mye veldig mye de siste 2 årene. Så må først se på hva er det oljen har bidratt til å gjøre for verden. I de årene som den har blitt brukt som en råvare har oljemarkedet blitt ekstremt stort, og oljen blir sett på som den mest nyttige energi ressurs for de fleste land i verden. Den har drevet velferden på verdensbasis lengre opp. I de fleste andre land i verden som produserte , eksportere og importerte olje har pengene bare fløtet inn og gitt positive virkninger. I 2008 kan vi se at prisen på olje omtrent var på sitt høyeste noensinne i sin livstid, da den brøt rekorden på over 100 $ per fat. Men siden den tiden har prisen på olje falt fra 100$ til omtrent 25$ per fat som det var en kort periode i 2016, nå per dags dato ligger oljeprisen på 50$ per fat. Da må vi spørre oss selv, hvorfor har dette skjedd? Hva er årsakene?

Oljemarkedet kan man ikke se på som et marked som har fullkommen konkurranse, det fyller ikke alle kriteriene for å bli klassifisert som et marked med fullkommen konkurranse. Grunnen er at prisen har ikke blitt bestemt av markedet, det har foreligget en underliggende Kartell styring som bestemmer mengden på oljeproduseringen som da gir utfall til å bestemme prisen på markedet. Årsaken til dette er at ettersom at man ønsker å beholde prisen høy for å få best mulig økonomisk vekst og best mulig utvinning, har bedriften OPEC vært den som har bestemt mengden som skal bli produsert, for å da igjen begrense at det ikke blir overprodusering av olje, og forhindre at prisen faller. Dette er en stor faktor til hvorfor prisen har vært relativ høye og har ikke variert så drastisk. Selvfølgelig har prisen falt mange ganger, men det har vært fra utestående faktorer. Det som har påvirket prisen og ikke noe med oljen å gjøre er for eksempel: finanskrisen som forekom etter 2008, som hadde stor betydning for prisen på olje. Den falt fra 100$ til så lavt som 60$. Men økte igjen til over 100$ per fat i 2011, det betyr heller ikke at dette er første gang i historien som det har blitt overprodusert olje, det har skjedd flere ganger, men det er første gang på veldig lang tid som prisen har sunket så utrolig mye.

Når vi skal definere hva et marked som har fullkommen konkurranse er, kan vi se at et marked med fullkommen konkurranse har ubetydelig markedsandeler. Både de som tilbyr og de som etterspør varen på markedet er så mange at de hver for seg ikke kan påvirke markedsprisen. Dette er ikke et punkt som blir fulgt i oljemarkedet, her er det et kartell som bestemmer gradvis på hvor mye som skal produseres, dette gjør de for å beskytte oljeprisen. OPEC jobber for å beholde en høy olje pris. Grunnen for at de vil redusere produksjonen av olje er at det skal ikke bli en overprodusering av olje som gjør at prisen faller. De vil opprettholde en stødig pris for å holde markedet for olje gående i en jevn form.

I tillegg er det full informasjon på et marked som har fullkommen konkurranse, dette betyr at ingen produsenter kan endre på prisen uten at alle andre aktører får kjennskap til det. Dette gjelder jo på oljemarkedet når vi ser på det på en praksis form. Ettersom at oljemarkedet omsetter så utrolig mye penger og er så ekstremt stort, vil prisendringer være nøye observert, når det står så mye penger på spill så er det vanskelig for en enkel produsent å senke prisen for å selge mer... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av oljeprisfallet i 2016

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Analyse av oljeprisfallet i 2016, har også lastet ned