Analyse av metaller og legeringer | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 8
  • 2074
  • PDF

Analyse av metaller og legeringer | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Analyse av metaller og legeringer, i faget Kjemi 2.

Hensikten med dette forsøket var å utføre en kvalitativ analyse av et metall eller en legering for å undersøke sammensetningen. Rapporten inneholder en analyse av 3 forskjellige metaller. Her kan du lære mer om kvalitative uorganiske analyser og hvordan disse kan anvendes på faste materialer som metaller. I rapporten kan du dessuten lære mer om metaller og deres oppbygning. Rapporten er et bra eksempel på hvordan en kjemirapport kan struktureres, og den viser hvilke overskrifter som burde være med i en god kjemirapport.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 4.5 Analyse av metaller og legeringer, fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan du finne her.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

De forskjellige metallene har ulike egenskaper, og de kan derfor adskilles fra hverandre ved å utnytte disse forskjellige egenskapene. De ulike egenskapene er bl.a. hardhet, farge og smeltetemperatur. Noen metaller kan formes med hendene, som f.eks. kalium, mens andre er harde og brukes til f.eks. mynter, som nikkel. Flertallet av metallene er grå eller hvite, men enkelte skiller seg ut, som f.eks. kobber, som har en rødfarge, eller messing, som har en gulfarge. Enkelte metaller smelter ved oppvarming i gassflamme, som f.eks. bly og tinn. Motsatt er det noen metaller som bare gløder ved denne undersøkelsen, som f.eks. jern og nikkel. Legg merke til at det oftest er de myke metallene som smelter, mens det er de harde metallene som gløder.

...

De fleste metallene ligger under H+ i spenningsrekka (se tabell 2), og blir derfor oksidert av H+. Men dette er ikke tilfellet for de edle metallene, som f.eks. kobber og sølv, som befinner seg over H+ i spenningsrekka. Derfor brukes 6,0 M salpetersyre (HNO3), som er en sterk oksiderende syre til å oksidere metaller og legeringer. Her er det nemlig...

...

Denne metallprøven hadde en gul (og glatt) overflate som ikke hadde noe belegg som kunne skrapes av med kniv. Gulfargen på metallet indikerer at metallbiten er laget av messing, som består av grunnstoffene Zn og Cu. Metallprøven var hard, og fikk kun et lite skrap av spatelen. I tillegg så... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av metaller og legeringer | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.