Retorisk analyse av Lukka er sponsa av Hardanger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 5
 • 1864
 • PDF

Reklameanalyse, Sammensatt tekst: Retorisk analyse av Lukka er sponsa av Hardanger

Retorisk analyse av en annonse og er en besvarelse av oppgave 4 ved eksamen i sidemål 2013: Analyse av annonsen «Lukka er sponsa av Hardanger».

- Oppgavetekst: «Lukka er sponsa av Hardanger», annonse frå prosjektet «Flytt til Hardanger». Analyser den samansette teksten. Kommenter til slutt det inntrykket annonsen gir av korleis det er å bu i distrikta.

Hovedmål eller sidemål

Sidemål

Innhold

Oppgåve 4: Analyse av den samansette teksten «Lukka er sponsa av Hardanger»
Kildeliste

Utdrag

Avsendaren er personane som står bak prosjektet «Flytt til Hardanger». Målgruppa er personar som kan ha interesse av å flytta til denne staden, primært småbarnsfamiliar. Det blir ikkje reklamert for eitt bestemt produkt, men for ein stad, nemleg Hardanger. Mediet som blir bruka er internett, og nettsida til prosjektet heiter www.flyttilhardanger.no. I motsetjing til reklame ein kan ta og føle på fysisk er det ikkje oppgitt nokon dato, ettersom den er tilgjengeleg så lenge nettlenkja er operativ. Sjølv om annonsen som nemna tidlegare ikkje oppfordrar til å kjøpa eitt bestemt produkt, er den kommersiell. Orsaka til dette er at den er eitt forsøk på å få menneske til å flytta til Hardanger. For å realisera dette må ein sannsynlegvis ha ein plass og bu, noko som på ein måte gjer det til ein reklame for kjøp av bustad.

I annonsen ser ein lukkelege familiar beståande av både foreldre og små barn. Omgivnadane er vakre hagar, fjordar og fjell. På eitt av dei tre bileta ser ein også eitt kvitt hus. Sola skin, graset er grønare enn på den andre sida og livet er vakkert. Bakgrunnen er ein kvit husvegg, og bileta minner om plakatar som er festa på ho. Øvst på veggen er det rosa blomar og sommarfuglar. Under finn ein informasjon om kva som gjer Hardanger til ein betre bustad enn storbyar, samt kvar ein kan lesa om ledige jobbar og bustader.

Reklamen ber eitt tydeleg preg av redigering, i og med at den har ein bakgrunn, tre bilete, blomar, sommarfuglar og informasjon på same sida. Den minner om ein kollasj, det vil seie eit bilete limt saman av ymse materiale. Her er det derimot snakk om grafisk materiale, i og... Kjøp tilgang for å lese mer

Retorisk analyse av Lukka er sponsa av Hardanger

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 24.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bruker fagbegreper, er strukturert og finner virkemidlene!
 • 07.05.2014
  Fått med viktig punkter, noen språklige feil.
 • 17.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin og bra tekst
 • 04.05.2014
  olalala, såbra. veldig bra oppgave