Analyse av "Aften på krøderen"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 4
  • 1780
  • PDF

Bildeanalyse, Romananalyse: Analyse av "Aften på krøderen"

I denne teksten analyseres og sammenliknes maleriet "Aften på Krøderen" med romanen "Sjur Gabriel" (utdrag) av Amalie Skram.
Det er altså nasjonalromantikken og naturalismen som er tidsepokene det dreier seg om.

Lærers kommentar

God analyse, godt ordforråd og struktur. Benytter sitater, og viser kjennetegn til litterære tiden! Det er en del nynorsk feil som trekker ned. Avslutningen kan også formuleres annerledes. Ellers er det en analyse som tar for seg det hele!

Utdrag

Under den nasjonalromantiske tidsepoken som byrja rundt 1800-talet idylliserte og skjønnmåla forfattarane verkelegheita. Forfattarane og lyrikarane ønsket å framheve det typiske norske for å byggje opp den norske nasjonen, og dei var ute etter norsk eigenart. Dei tok utgangspunkt i tidlegare historiske epokar, folkekulturen og den norske folkeånd. Måleriet Aften på Krøderen som blei måla av Gude og Tidemann i 1851, har på fleire måtar stått som eit ikon frå nasjonalromantikken, blant anna fordi fiskarbonden er sentral i måleriet. I eit utdrag frå Sjur Gabriel skriven av Amalie Skram står fiskarbonden like sentralt, men i motsetnad blir han ikkje framstelle like glorifisert. Sjur Gabriel blei gitt ut i 1887 altså under perioden det moderne gjennombrottet. Mange forfattarar skildra verkelegheita slik ho faktisk var under denne perioden.
Forgrunnen av måleriet består av eit ultratotalt bildeutsnitt av ein båt med ein familie, der alle er kledd i bunad. Bildet av båten er i normalperspektiv. I mellomgrunnen ser ein bratte dalsider til høyre, og land med grøne tre til venstre. Bakgrunnen består av snødekte fjell, fjord, og lysegråe og kvite skyer. Vatnet som ligg i ro og som speglar tilbake himmelen og fjellet, skaper harmoni saman med den ville og urørte naturen. I tillegg skaper dei lyse fargane også ein roleg stemning... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av "Aften på krøderen"

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.