Akvakulturnæringens betydning for bosetting langs kysten av Midt-Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 7
  • 1950
  • PDF

Sammendrag: Akvakulturnæringens betydning for bosetting langs kysten av Midt-Norge

Oppgave om akvakulturnæringens betydning for bosetting langs kysten av Midt-Norge. Bærekraftig utvikling innen norsk akvakultur har vært helt avgjørende for bosetningsmønsteret på kysten av Midt-Norge siden 1970, men er den bærekraftig nok i fremtiden?

Lærers kommentar

Veldig bra oppgave! Du løser problemstillinger og drøfter problemer på en bra måte. Bra brik av bilder og illustrasjoner

Elevens kommentar

Bruk litt mer fagord og eksempler fra pensum.

Innhold

Forside
Kompetansemål og Innholdsfortegnelse
Kyst, befolkning og ressurser. Akvakulturnæringens fremtid
Akvakultur i et nasjonalt perspektiv
Kysten av Midt-Norge
Kystlandskap
Fiskeindustrien
Kystkulturens fremtid
Kildeliste

Utdrag

KYST, BEFOLKNING OG RESSURSER
Fra gammelt av har fiskeri vært en av de viktigste næringene i Norge. Vår kyst med fjorder og øyer, har vært gunstig for bosetting og fiske. Frem til år 1800 var det mest til eget forbruk, men etter hvert utviklet det seg en aktiv handel med eksport av fisk til Europa og import av andre varer i retur. Kystkulturen ble påvirket av denne tradingen både med hensyn til byggestil, språk og mennesker. Mange Europeere bosatte seg i Norge og stiftet familie. Et godt eksempel på dette er byen Ålesund, som hadde mye varehandel med byer i Nord-Tyskland, kalt Hanseater. Arkitektonisk ser den gamle delen av byen ut som for eksempel Lübeck i Tyskland... Kjøp tilgang for å lese mer

Akvakulturnæringens betydning for bosetting langs kysten av Midt-Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Akvakulturnæringens betydning for bosetting langs kysten av Midt-Norge, har også lastet ned