Aerob utholdenhet i fotball | Periodeplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 8
  • 1824
  • PDF

Aerob utholdenhet i fotball | Periodeplan

Dette er en periodeplan for fotball, hvor hensikten er å forbedre den aerobe utholdenheten. Periodeplanen inneholder en kort beskrivelse av øktene. Øktene inkluderer elementer som intensitet, varighet og formål. Perioden er over tre uker, og det medfølger en beskrivelse av hver treningsuke samt en innledning som forklarer og begrunner er periodeplanen.

Utdrag

I forberedelsesperioden er det viktig å legge et godt treningsgrunnlag for konkurranseperioden som kommer gjennom å utvikle de ferdighetene og egenskapene som er viktigst for prestasjonen. Treningen skal fungere som en forberedelse til sesongstart, og man bør ha satt et klart mål for denne perioden. «Målrettet trening må altså være systematisk aktivitet med lang varighet, ha en progresjon og være individuelt basert. Individet må ha realistiske mål å jobbe mot, og målene må være målbare. Dette krever en treningsplan.» (Wisløff, Salveson, & Sigmundstad, 1998) En periodeplan er en plan for kortere perioder som er mer detaljerte enn en årsplan. Du kan kalle det en grov plan for trening i en periode på to uker til tre måneder. I slike perioder fokuserer du gjerne på spesifikke fysiske egenskaper, og det er gunstig å variere treningsmetoder for å unngå skader og for viktigheten av å bedrive teknisk trening utenom sesong. Vi deler treningsåret inn i ulike perioder, og perioden jeg nå vil ta for meg er forberedelsesperioden av generell del inn mot sesongens begynnelse – også kalt oppkjøringsperiode.

(Wisløff, Salveson, & Sigmundstad, 1998) (Standeren, 2016) (Gjerset, Holmstad, Raastad, Haugen, & Giske, 2012)

Periode: Generell del – forberedelesesperiode. Uke 12-14
Mål for perioden: Forbedre min aerobe utholdenhet sett opp imot Toppserie-nivå, samt forberede den generelle fysiske formen før seriestart.
Fysisk egenskap under fokus i treningsperioden: Aerob utholdenhet

Pre- og post-test: Nordli-testen
Resultat før treningsperioden: 23 runder

UKE 12: Uke 12 er den første uken i forberedelsesperioden. Det er i denne uken kroppen tilvenner seg belastningen av antall økter og treningstyngden. Noen dager vil oppleves tyngre enn andre, og kroppen forberedes gradvis på belastning. I fotballøkter er det mye fokus på ball, noe som er svært relevant og viktig for meg som sentral midtbanespiller. Ved siden av fotball er den fysiske egenskapen aerob utholdenhets vektlagt, og dette i form av langkjøring, fartsleik og naturlig intervalltrening. Det kjøres i hovedsak to økter per dag, og i denne uken er det en hviledag.

...

UKE 13: Uke 13 er den andre uken i forberedelsesperioden, og intensiteten er betraktelig høyere. Det fortsettes med to økter per dag, og går opp til en økt lørdag og søndag. Det er fortsatt stort ballfokus på toppidrett og på fotballtreninger, men også nå med tydelig innslag av fotballforståelse og taktiske valg. Aerob utholdenhet er fortsatt den fysiske egenskapen i fokus, men jeg kjører også noe styrketrening for å opprettholde et allsidig styrkegrunnlag – samt skadeforebyggende trening... Kjøp tilgang for å lese mer

Aerob utholdenhet i fotball | Periodeplan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.