Accident by Dave Eggers | Kortsvarsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Accident by Dave Eggers | Kortsvarsoppgave

Her har du en kortsvarsoppgave som analyserer novellen "Accident" av Dave Eggers. Kortsvarsoppgaven er del av en tentamensbesvarelse i Engelskspråklig litteratur og kultur våren 2016. Oppgaven som ble gitt var å finne og forklare litterære virkemidler i et tekstutdrag fra novellen "Accident".

Utdrag

Accident by Dave Eggers
Task 1
In this short story named Accident by Dave Eggers, one meets a person who has just been cause to a car accident. The short story is told from a second person narrator with a personal point of view. This means that the author uses the personal pronoun “you”, like in “You are a bad person, you think”. This is not a very common point of view, but in this short story it emphasises the point of the author. By writing “you” the reader gets the feeling that the person in the story could have been them. The story describes what an average person most likely would be thinking in a situation like this.
Throughout most of the story, the descriptions of the main character seems very general, in the sense that he feels what most people would feel in a situation like that... Kjøp tilgang for å lese mer

Accident by Dave Eggers | Kortsvarsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.