Abraham, samlende eller splittende? | Tolkningsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 3
  • 865
  • PDF

Abraham, samlende eller splittende? | Tolkningsoppgave

Dette er en tolkningsoppgave som tar for seg Abraham som er en felles profet og stamfar for Kristendommen, Jødedommen og Islam. Spørsmålet som blir stilt og drøftet i denne oppgaven er:

Er Abraham splittende på grunn av ulikhetene eller samlende på grunn av likhetene?

Her drøftes det om Abraham er en splittende eller samlende person for Jødedommen, Kristendommen og Islam. Den tar også for seg en vurdering om Abraham er et forbilde.

Utdrag

Abraham er en felles profet og stamfar for Kristendommen, Jødedommen og Islam. Han blir omtalt i Bibelen, Toraen og Koranen. Historien om Abraham er så og si helt lik i de tre bøkene, helt til det kommer til ulike synspunkter om hvem av sønnene til Abraham som skulle ofres. Kristendommen og jødedommen mener at det var Isak, sønn av Sara og den minste sønnen til Abraham, som skulle ofres. Islam mener at det var hans eldste sønn Ismael, sønn av trellen Hagar, som skulle ofres. Det ulike om tolkninger og synspunkter i historien om Abraham. Spørsmålet er om Abraham er splittende på grunn av ulikhetene eller samlende på grunn av likhetene?

Arven etter Abraham er preget av mye uenigheter og årsaker til konflikter. Grunnen til dette er at Abraham spiller en stor rolle i alle de tre religionene. De ser på han som en stor profet og en stamfar. Konflikten går ut på at de er uenige om hvordan historien er, hvem den er ment for og hva pakten som Gud inngikk med Abraham gikk ut på... Kjøp tilgang for å lese mer

Abraham, samlende eller splittende? | Tolkningsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.