Årsaker til nettmobbing

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Årsaker til nettmobbing

Dette er en oppgave i Sosiologi og sosialantropologi om mobbing på nett. Oppgaven begynner med å redegjøre for ulike kommunikasjonsformer, for deretter å nærme seg barn og unges bruk av internett og sosiale medier. Følgende kommer oppgaven inn på både tradisjonell mobbing og nettmobbing, før det greies ut om ulike årsaker til mobbing på nett.

Utdrag

Det finnes ulike typer kommunikasjonsmåter. Man kan kommunisere ved kroppsspråk, verbalt og nonverbalt. Kommunikasjonen kan være en enveiskommunikasjon, en toveiskommunikasjon eller en sirkulær kommunikasjon. Om man er på sosiale medier så er det også en form for kommunikasjon. Der kan man både chatte med andre, skrive statusoppdateringer, sende bilder og så ufattelig mye mer. I dag er barn og unge bare yngre og yngre når de kommer på nett og blir medlem av de sosiale mediene. De er langt under aldersgrensene for mediene, og i en alder hvor de kanskje ikke helt forstår hvordan ordene sine virker på andre. Sosiale medier blir i dag ofte forbundet med mye netthets og mobbing. Men hvorfor er det slik at enkelte mobber, og ikke andre? Og hva er egentlig verst av nettmobbing og tradisjonell mobbing?

Til tross for at mye av mobbingen i dag foregår på nett, er fortsatt den tradisjonelle mobbemåten mest utbredt. I tillegg er det mest jenter som blir utsatt for mobbing på nett, mens flest gutter er utsatt for tradisjonell mobbing. Bakgrunnen til dette kan blant annet være at jenter kommuniserer mer på nett, mens gutter spiller mest spill. Jenter oppsøker gjerne steder der det er mulighet for interaksjon, som sosiale medier og blogger. Interaksjon på nett betyr derimot ikke at det blir mer mobbing. Men det øker mobberisikoen, fordi man er på nettsteder der det også er mennesker som kanskje har dårligere intensjoner.

Om man kommuniserer gjennom sosiale medier så klarer ikke mottakeren å se kroppsspråket og ansiktsuttrykket ditt, eller høre tonefallet ditt, og et budskap kan oppfattes på en helt annen måte enn det var ment... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsaker til nettmobbing

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.