Årsaker og løsninger til terrorisme | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 5
 • 1450
 • PDF

Årsaker og løsninger til terrorisme | Artikkel

Her har du en artikkel skrevet i Samfunnsfag vedrørende terrorisme. Nærmere bestemt redegjøres det her for årsakene til terrorisme. I denne sammenheng nevnes faktorer som barndom, homogene samfunn og den globaliserte verden. I tillegg ses det nærmere på hva som kan være løsningen på terrorisme.

Utdrag

I en verden preget av konflikter og terrorhandlinger, er det relevant å reflektere over årsaker og eventuelle måter å forebygge terror på. Terroristenes makt og handlinger er med på å skape frykt og uro i hele vår globaliserte verden (Cappelen Damm AS, 2011). Terroristene tilhører kanskje forskjellige religioner, men målet de sikter mot er i hovedsak det samme, å fremme en sak som har et politisk eller religiøst budskap gjennom grufulle handlinger (FN- sambandet, udatert). Innenfor ”terroristenes verden” er det flere aspekter å ta for seg, men hvilken sammenheng har terror med barndom, homogene samfunn og globalisering, og hva kan det norske samfunnet gjøre for å forhindre terrorangrep?

Sett fra et perspektiv, kan bilder på netthinnen av krig og andre opplevelser ha stor påvirkning på hvilken person man utvikler seg til å bli i fremtiden. I likhet med kriminalitet, er det slik at en barndom preget av rasisme, utfrysning og eventuelt krig, kan ha stor innflytelse på den enkelte. Hassan Dhuhulow og Anders Behring Breivik er eksempler på slike mennesker som har opplevd mye gjennom hele barndommen (Bache, 2013). Dhuhulow var vitne til at flere mennesker ble skutt og drept i krig. I tillegg til dette, mistet han mange av familiemedlemmene sine på grunn av krig (Stine, 2014). Breivik hadde en barndom som var preget av flere vanskeligheter med hele familien, men spesielt moren (Mørseth, 2012). Det finnes dermed flere indikatorer på at terrorister blir utformet på grunn av hendelser og opplevelser i barndommen. Barndommen er et ekstremt viktig stadiet for utvikling og forståelse av sosialt samspill. Fra å være ensomme mennesker, utviklet de seg til å bli aggressive ”ulver”.

Sett fra et annet perspektiv, kan et homogent samfunn påvirke handlingene til enkelte mennesker. Det skal lite til for å føle seg annerledes og ensom i et slikt miljø. Dhuhulow opplevde blant annet mye utfrysning og et savn etter å ha en vennegjeng å forholde seg til i ungdomstiden på skolen (NRK, 2014). Homogene samfunn kan bidra til at enkelte mennesker oppsøker tilhørighet hos mennesker som er mer like dem selv. Slike situasjoner skjer gjerne gjennom internett, og vi sier at enkelte mennesker blir radikalisert på internett (Stine, 2014). Det at enkelte blir radikalisert, betyr at de aksepterer vold som et virkemiddel for å nå sine politiske mål (Aanes, 2014)... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsaker og løsninger til terrorisme | Artikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 07.11.2019
  Skrevet av Elev på Vg2
  årsaker og løsninger til terrorisme