Årsaker og løsninger til fattigdom

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 4
  • 1562
  • PDF

Årsaker og løsninger til fattigdom

Dette er en oppgave i Samfunnsfag som dreier seg om fattigdom. Oppgaven tar for seg noen av årsakene til fattigdom, og det ses i tillegg på hva som kan gjøres for å forhindre dette problemet. Oppgaven stiller seg spørrende til spørsmål som:

"Hvorfor har vi fattigdom? Og hvilke tiltak er nødvendige for å utjevne forskjellene, slik at alle mennesker får oppfylt sine grunnleggende, daglige behov?"

Utdrag

En kvinne fra Zimbabwe har uttalt: ¨Fattigdom er sult og å tvinge ditt barn i seng med tom mage og med tomme øyne¨. De ti rikeste prosentene av mennesker i verden disponerer hele 60 prosent av jordas rikdom, kontra de ti fattigste prosentene som kun disponerer en halv prosent av jordas rikdom ! Spesielt i sørlige deler av kloden har verdenssamfunnet lenge hatt store problemer med fattigdom. Simultant sitter vi i de nordlige landene og har problemer med overvekt. Vi snakker om nord-sør-forholdet. Hvorfor har vi fattigdom? Og hvilke tiltak er nødvendige for å utjevne forskjellene, slik at alle mennesker får oppfylt sine grunnleggende, daglige behov?
Mexico, Brasil, Chile og Argentina er alle land i den sørlige delen av verden som har opplevd økonomisk vekst de siste årene. Også i Afrika, sør for Sahara (hvor fattigdommen er størst), er den økonomiske veksten stor. Faktisk er den større her enn i nordlige deler av verden de siste årene. Likevel er det vanskelig å bli kvitt fattigdommen. Mange tolker begrepet ¨nord-sør-forholdet¨ bokstavelig, men det forteller ingenting om forskjeller innad i landene. Brasil er et eksempel hvor vi kan finne en liten gruppe ekstremt rike, og en stor gruppe ekstremt eller relativt fattige. Derfor kan fattigdommens årsaker både være nasjonale og globale.
Et av de største nasjonale problemene er kriger og konflikter. Væpnede konflikter om et lands politiske makt går utover sivilbefolkningen... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsaker og løsninger til fattigdom

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.