Årsaker til islamhat

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Årsaker til islamhat

Dette er en oppgave som handler om islamhat.

Oppgaven tar utgangspunkt i en undersøkelse, der respondentene ble spurt spørsmålet:

”Hva tror du er hovedgrunnen til islamhat?”

Oppgaven bruker undersøkelsens resultater til å diskutere islamhat. Terror, medias rolle og kvinneundertrykkelse er emner som følgende blir tatt opp.

Innhold

Terror, en sentral faktor til islamhat
Medias rolle i Islamhat
Kvinneundertrykkelse, en stor faktor?
Kilder

Utdrag

I Norge i dag lever vi i et flerkulturelt samfunn, hvor enkeltindivider samhandler og danner gjensidig forventinger til hverandre. Disse forventningene kan variere fra sosial situasjon, tid og kultur. Vi forventer at bestemte formelle og uformelle normer følges. I et samfunn har vi også bestemte roller som innebærer summen at normer knyttet til en bestemt oppgave eller stilling. Vi lever i et samfunn hvor media har en stor påvirkning på oss sosiale vesener, et såkalt mediesamfunn. Vi sier ofte at dette mediesamfunnet er en integrert del av samfunnet. Mediene er en del av hverdagslivet og bidrar til å utforme vår dagsrytme. Stadig nye medier og større tilbud av programmer, kanaler osv. Påvirker den enkelte, familien og samfunnet. Og dette kan medføre både positive og negative sider. Ordet ” terrorist” har vært i dagsorden i media i en lang tid nå. Stadig blir hele det muslimske folket angrepet fordi enkelt individer utfører terror og bruker religion for å legitimere deres handlinger. Og dette for hele det muslimske folket skylden for. Medias påvirkningskraft skaper en langtidseffekt hos enkelt individer som kan skyldes islamhat. Islamhat har de siste årene økt betydelig med ulike begrunnelser. Jeg skal i denne oppgaven presentere medias påvirkning, fremvise statistikk som forsvarer min argumentasjon. Jeg skal prøve og både gi et subjektivt og objektivt bilde på hvordan islamhaterne skal og burde håndteres.

Islamhat har tydelig spredt seg i Europa den siste perioden. Episoden i Bataclan teateret er et godt eksempel på økte spenninger i samfunnet... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsaker til islamhat

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.