Årsaker og bekjempelse av rasisme

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 1192
  • PDF

Årsaker og bekjempelse av rasisme

Her har du en tentamensbesvarelse i Samfunnsfag som handler om rasisme. I denne oppgaven ses det nærmere på hva som kan være årsaker til rasisme. I tillegg kommer oppgaven inn på hvordan vi kan bekjempe rasisme. Oppgaven starter med å forklare begrepet rasisme.

Utdrag

Rasisme er et ord som mange har hørt. Det er et problem som mange folk ofte snakker om eller gjøre noe mot rasisme. Rasisme kan forklares på mange ulike måter. For å forklare det på en måte er rasisme å behandle mennesker på grunn av hva de er født, sin hudfarge eller sin nasjonale eller etniske opprinnelse. Fordommer er oppfatninger som vi tenker og dannes oss før vi har nok kunnskap om en sak eller før vi bli kjent med en fremmede person og det kan være mangelfull eller feil kunnskap. Et eksempel kan være når man møter en afrikanere, har man ofte en oppfatning av dem på forhånd for eksempel afrikanere er glade i musikk og dans. Fordommer gjør at en person blir behandlet urettferdig. Rasisme har vært alltid et stort problem i et samfunn og det finnes ulike former for rasisme. I denne oppgaven vil jeg derfor drøfte om hva kan være årsaker til rasisme og hvordan vi kan bekjempe mot rasisme for at rasisme blir forsvinner.

I dag er det mange land som lever i et flerkulturelt samfunn, hvor folk kommer fra forskjellige land med ulike kultur og religion. For eksempel i Norge, det er mange som kommer fra ulike deler av verden for eksempel Afrika, Asia, Sør-Amerika og noen deler av Europa. Det er mange fordeler med at folk fra ulike kulturelle gruppene lever sammen i et samfunn, men derimot har det mye ulemper også... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsaker og bekjempelse av rasisme

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.