Årsaker til 2. verdenskrig

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 6
 • 1873
 • PDF

Årsaker til 2. verdenskrig

Her har du en oppgave i Historie, som handler om årsakene til 2. verdenskrig. I denne oppgaven ses det nærmere på de vanligste årsakene til at krig oppstår, og følgende ses disse i sammenheng med 2. verdenskrig. Etniske konflikter, religion og ideologiske konflikter er noen av elementene som denne oppgaven kommer inn på.

Innhold

Kamper om landområder
Etniske konflikter
Religion
Ideologiske konflikter
Pakt mellom Hitler og Stalin
Følelse av urettferdighet
Tyskland vokser
Maktbalanse

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg skrive om årsakene til at 2. verdenskrig startet. Det er mye forskjellig som har innvirkning og man kan ikke peke på én spesiell hendelse som skal være grunnen til at det hele ble utløst. Jeg skal se på de vanligste grunnene til at krig oppstår og vurdere hvilke som passer i denne krigen. Krigen settes i gang av tre diktaturer etter et tiår preget av kriser og konflikter. Nasjonalismen vokser i mange land og gærne diktatorer utnytter krisene til å ta over makten.

Kamper om landområder
Etter første verdenskrig delte «seierherrene» ut landområder mellom seg i Versaillestraktaten. Det er alltid noen som blir misfornøyde etter slike forhandlinger. De mest misfornøyde landene var Tyskland og Italia. Tyskland ble sett på som «taperen» av krigen og fikk all skylden. Dermed mistet de også en god del landområder. Etter delingen endte mange tyskere utenfor de tyske grensene og dette var ikke tyskerne spesielt fornøyde med. De ville ta tilbake de områdene som hadde et flertall av tyskere og provinsene Posen og Vest-Preussen var eksempler på slike områder. Provinsene ble gitt til Polen som dermed delte Tyskland i to. Et annet område Tyskerne ville ha tilbake var Sudetlandet. Der bodde det 3 millioner tyskere som ble Tsjekkiske statsborgere. Tyskerne ble også nektet å slå seg sammen med Østerrike og de ble veldig opprørske pga. dette. Italia derimot var sure fordi de mente at de hadde gjort seg fortjent til større landområder enn det de fikk etter oppdelingen. Områdene gikk til Jugoslavia og Italia følte seg snytt. Tyskland mistet også alle koloniene sine som utgjorde 83% av arealet. Et annet land som var ute etter nye områder var Japan. Etter 1. verdenskrig hadde USA presset dem til å gå ut av Kina. Det var noe som lå og verket hos japanerne og nasjonalistene i Japan ville skape et øst asiatisk imperium.

Etniske konflikter
Under delingen av landområder etter 1. verdenskrig brydde ikke lederne seg noe om hvilke folkegrupper som levde hvor. I de gamle imperiene innimellom hverandre og nesten hver eneste grense som ble trukket førte dermed til at en stat eller folkegruppe ble utilfreds og det oppstod nasjonalitetskonflikter. Dette førte til diskriminering i mange land i Europa... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsaker til 2. verdenskrig

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2018
  Mye godt fagstoff. Greit å merke seg at det var Sovjetunionen Stalin styrte, ikke Russland. En del grammatiske feil, og i overkant mange korte setninger.
 • 19.04.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kunne ha skreve mer om årsaker. Årsaken om Versailles-traktaten var kort og bra