Årsaker til 1. verdenskrig | Franz Ferdinand

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Historie
  • 6
  • 11
  • 2671
  • PDF

Årsaker til 1. verdenskrig | Franz Ferdinand

Denne oppgaven tar for seg forskjellige årsaker som var med på å utløse 1. verdenskrig.

Her vil du også få en gjennomgang av selve krigsutbruddet og av ulike historikeres meninger angående første verdenskrig.

Oppgaven ser i tillegg på første verdenskrig sin rolle i senere konflikter.

Lærers kommentar

Meget solid og overbevisende med hensyn til faglige momenter og innhold. Du får med mange momenter og redegjør bra, får med faglige aspekter som er relevante og generelt lite å utsette på det du skriver. Ved siden av Frankrike er det nok naturlig å trekke inn Storbritannia som ledende ved midten av 1800-tallet, men det er småtteri. For den gamle eliten med adelen i spissen i flere land var krig og det militære deres siste skanse, en håpet at en ytre fiende skulle virke samlende innad, ikke ukjent fra vår egen tid også dessverre. Hvorvidt de ansvarlige politikerne faktisk ønsket krig kan nok diskuteres, men at de i alle fall var villig til å risikere det er rimelig å kunne hevde.
Meget overbevisende og moden drøfting av ansvar og skyld, langt over middels måloppnåelse det du her viser av faglig kompetanse!

Innhold

Innledning
Årsaksforklaringer
Tidligere konflikter
Politikk og ideologi
Verdenssamfunnet
Rustningskappløpet
Krigsutbruddet
Historikernes forklaringer
Egne tolkninger.
Historikernes uenighet og kildekritikk
Egen vurdering av ansvarsforhold
Kilder

Utdrag

Innledning

I starten var første verdenskrig kun en konflikt i Europa, men etter hvert som den utviklet seg fikk krigen stor innflytelse på forholdene også i Asia, Afrika og Amerika. I denne oppgaven skal jeg ta for meg de forskjellige faktorene som gjorde et attentat til en verdenskrig, de ulike meningene til historikerne og hvorfor de er uenige, samt hvordan oppgjøret fra første verdenskrig la grunnlaget for andre konfliktene i senere tid, og da spesielt andre verdenskrig.

Årsaksforklaringer

Tidligere konflikter
På midten av 1800-tallet var Frankrike det landet med mest makt i Europa, men deres posisjon ble truet av Tyskland. Tyskland besto den gangen av mange små, selvstendige stater, men det var krefter som ønsket å samle landet til et rike. Otto von Bismarck, statsminister i Preussen, hadde som mål å gjøre nettopp det. Preussen vant en knusende seier mot Frankrike og de andre statene samlet seg om dem. Kong Wilhelm av Preussen ble da utnevnt til keiser over hele Tyskland og en ny stormakt så dagens lys. Ikke bare tapte Frankrike de rike provinsene Alsace og Lorraine, og måtte betale Tyskland 5 milliarder francs i erstatning, de mistet også sin overlegne posisjon og maktbalansen i Europa ble endret.
Balkan var en region som var svært plaget av opprør. Dette resulterte blant annet i opprettelsen av den greske staten i 1832. Det osmanske riket, som på den tiden kontrollerte området, ble tvunget til å forhandle med flere av de lokale fyrstene etter at de hadde blitt betydelig svekket og Russland og Østerrike forsøkte å utnytte denne situasjonen for å øke sin egen posisjon i området. Metodene som ble brukt var både angrep og allianseoppbygging. For eksempel Østerrike-Ungarn og Serbia hadde et godt og nært forhold frem til den serbiske kongen ble utsatt for et attentat 1903. Det nye styre var svært russiskvennlige og som en reaksjon på det valgte Østerrike-Ungarn å annektere Bosnia-Hercegovina. Serberne hadde i lang tid ønsket å gå sammen med Bosnia-Hercegovina for å danne en storslavisk stat så dette falt ikke i god jord hos serberne.
Etter to blodige kriger var det osmanske riket i 1913 så godt som forsvunnet fra Balkan, men en ny trussel meldte seg for de østeriske lederne; Serbia hadde vokst seg stort og ønsket om en storslavisk stat vokste seg stadig større blant befolkningen.

Politikk og ideologi
I tiden før krigsutbruddet gikk det en nasjonalistisk bølge gjennom Europa. Barna leste nasjonalistiske skolebøker på skolen, befolkningen ble hele tiden minnet på at de måtte være klare for krig, og soldater ble lært opp til å se det som sin plikt å dø for landet hvis det skulle komme til det. Nasjonalisme var en svært effektiv måte å bygge samhold og lojalitet på, men det var også med på å forsterke grensene mellom nasjonene. Det mest grunnleggende trekket var nemlig å avgrensningen ovenfor andre nasjoner. Av likevel var det ikke i alle land den nasjonalistiske propagandaen fungerte... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsaker til 1. verdenskrig | Franz Ferdinand

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.