Årsakene til korstogene | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Annet
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 1052
  • PDF

Årsakene til korstogene | Sammendrag

Her er en oppgaven som tar for seg årsakene/motivene til hvorfor det forekom korstog i middelalderen. I tillegg handler den om pavens og de italienske byenes makt, og om hvordan de påvirket korstogene.
Sammendraget er laget i forbindelse med en fremføring i Historie på Vg1.

Lærers kommentar

Fin fremføring!

Elevens kommentar

Må skrive om hva de 4 korstogene gikk ut på.

Utdrag

Det er flere årsaker til disse korstogene. Vi skal nå drøfte hvordan kristnes syn på muslimene og samfunnsforholdene i Europa kan anses som noen av årsakene til disse såkalte korstogene.
Religion ble en viktig del av samfunnet i middelalderen, spesielt ettersom Islam og Kristendommen bygget seg større og større. Dette førte videre til at lederne for religionene ble mer og mer mistenksomme på hverandre. Det ble en form for konkurranse om å ha flest tilhengere og mest makt.
Korstogene hadde hensikt om å spre katolsk kristendom. På 300-tallet tok den romerske keiseren to viktige avgjørelser. Han flyttet hovedstanden i imperiet til Konstantinopel, i dag Istanbul. I tillegg gjorde han kristendommen til Romerrikets offisielle religion, hvor paven fikk stor innflytelse.
I over 400 år hadde Jerusalem vært under muslimsk kontroll da paven i 1095 beordret hellig krig mot de vantroe. Dette fordi de kristne ble hindret i å reise på pilegrimsferder til de hellige stedene i Jerusalem. I år 1009 ødela kalifen av Kairo gravkirken og flere kristne institusjoner i Jerusalem. I tillegg ble de kristne forfulgt i landet. Ryktene om disse grusomhetene spredte seg raskt, og dette var den utløsende årsaken til de første korstogene.
Det var også slik at de kristne fryktet samholdet i Islam, og var redde for at det skulle bli vanskeligheter med å reise til Jerusalem... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsakene til korstogene | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.