Å leve mellom to kulturer | Norge som multikulturelt samfunn | Fagartikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 4
  • 7
  • 2537
  • PDF

Å leve mellom to kulturer | Norge som multikulturelt samfunn | Fagartikkel

I denne fagartikkelen kan du lese om hvordan det er å leve som ungdom i et multikulturelt samfunn, som Norge er i dag. Artikkelen resonnerer konsekvensene og problemene som kan oppstå når man lever i en slik situasjon. Artikkelen tar særlig fokus på andregenerasjonens innvandrere som ungdom, og hvordan denne befolkningsgruppen opplever kampen om å finne balansen mellom to ulike kulturer.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg ta for meg hvordan det er å leve som ungdom i et multikulturelt samfunn, som Norge er i dag. Jeg skal resonere konsekvensene og problemene som kan oppstå når man lever i en slik situasjon. Jeg skal spesielt se på andregenerasjonens ungdom, hvordan de opplever kampen og strevet om å finne balansen mellom to ulike kulturer. Ved hjelp av serien, og siste sesong av «SKAM» skal jeg komme med noen eksempler på nettopp dette. Jeg skal jobbe ut i fra denne problemstillingen: «Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke ungdommers opplevelse av egen identitet?»

Ungdomstiden kan regnes som den mest utfordrende tiden i livet. Gjennom denne tiden skal en finne seg selv. Det kan være vanskelig å finne sin egen identitet, når man egentlig utvikler seg gjennom hele sitt liv. Det allerede tusenvis av ting man skal lære, feile og finne ut av på egenhånd. Så identitet utgjør en stor faktor i hvert menneskers liv. Identitet er hvordan en person oppfatter seg selv, og samtidig hvordan folk vil oppfatte personen. Identitet kan forklares på forskjellige måter. Det kan handle om tilhørighet til kjønn, alder og nasjonalisme. Eller så kan det handle om de moralske, fysiske og psykiske egenskapene man blir tildelt av andre. Det kan anses som en del av sosialiseringsprosessen, der hvor samfunnet og den kulturen barnet blir født inn i er med på å forme og avgjøre barnets identitet og oppfatning av seg selv. Det er rett og slett en forventning fra generasjonen tidligere at barnet vil internalisere de samme ideene om hvordan de skal prestere i samfunnet. Så hvis førstegenerasjonens forventninger krasjer med samfunnet du lever i, hvordan vil det være mulig å skape sin identitet da?

Vi kan først se på forskjellene mellom første og andregenerasjons minoriteter. Når vi ser på forskjellene mellom generasjonene kan det hjelpe oss å forstå minoritetsungdommens oppfattelse av sin egen identitet på en bedre måte. Det har jo vært innvandrere i Norge helt fra slutten av 60-tallet da folk immigrerte fra alle kanter. Noen kom for arbeid og utdanning,... Kjøp tilgang for å lese mer

Å leve mellom to kulturer | Norge som multikulturelt samfunn | Fagartikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.