Ytre krefter og landformer - Sammendrag av kapitel 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geografi
  • Godkjent
  • 4
  • 1575
  • PDF

Ytre krefter og landformer - Sammendrag av kapitel 3

Sammendrag av kapitel 3: ytre krefter og landformer

Ny geografi

Utdrag

Kap. 3: Ytre krefter og landformer

Forvitring og erosjon
• Forvitring er nedbrytning av stein under påvirkning fra ytre krefter, enten på stedet eller når den er i bevegelse. Vi skiller mellom mekanisk forvitring og kjemisk forvitring:
o Mekanisk forvitring er når ulike fysiske krefter, bryter berg i mindre stykker. Vi skiller mellom frostforvitring, solsprengning og trykkavlastning.
 Frostforvitring skjer når vann flyter ned i berggrunnen og fryser til is. Da øker volumet med 9 %, og dette kan resultere i at berget sprekker tilslutt. Er den vanligste formen for forvitring i Norge.
 Solsprengning foregår når bakketemperaturen svinger fra 40-50 varmegrader til kuldegrader på et døgn. Dette fører til at mineralkornene i bergarten utvider og trekker seg sammen, som fører til at de ytterste lagene kan sprenges i stykker. Skjer særlig i ørkener.
 Trykkavlastning: noen bergarter kan ha størknet flere kilometer under jordoverflaten, hvor trykket er stort. Hvis de overliggende bergartene blir slitt bort, kommer den bergarten fram, og da lettes trykket på den betraktelig, derav ordet trykkavlastning. Da kan den utvide seg og sprekke opp i flak... Kjøp tilgang for å lese mer

Ytre krefter og landformer - Sammendrag av kapitel 3

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.