Ytre krefter og Landformer

Se flere anmeldelser 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 (11 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Geografi

Karakter

6

Antall sider

7

Antall ord

3756

Filformat

PDF

Ytre krefter og Landformer

Oppgaven inneholder emner som:

-Landformer dannet av elver
-Erosjonsformer: V-dal og canyon
-Avsetningsformer
-Landformer dannet av isbreer
-Istider
-Breerosjon: skuring og plukking
-Alpine landformer
-U-daler, fjorder og fjordsjøer
-Morenejord
-Israndavsetninger
-Marin grense og ravineterreng
-Skred og ras
-Leire og leirskred
-Stein og fjellskred
-Leon-ulykkene 1905 OG 1936
-Ustabile fjellsider

Lærers kommentar:
En god og fyldig oppgave om ytre krefter og landformer. Du har fått med deg alt det viktigste, som gir karakteren 6.

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.