Ytre krefter og Landformer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 6
 • 7
 • 3756
 • PDF

Ytre krefter og Landformer

Oppgaven inneholder emner som:

-Landformer dannet av elver
-Erosjonsformer: V-dal og canyon
-Avsetningsformer
-Landformer dannet av isbreer
-Istider
-Breerosjon: skuring og plukking
-Alpine landformer
-U-daler, fjorder og fjordsjøer
-Morenejord
-Israndavsetninger
-Marin grense og ravineterreng
-Skred og ras
-Leire og leirskred
-Stein og fjellskred
-Leon-ulykkene 1905 OG 1936
-Ustabile fjellsider

Lærers kommentar:
En god og fyldig oppgave om ytre krefter og landformer. Du har fått med deg alt det viktigste, som gir karakteren 6.

Ytre krefter og Landformer

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 04.02.2019
  Skrevet av Elev på Vg1
  Hjelper dessverre lite når vedkommende har skrevet rett av boka...
 • 08.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Et veldig bra samendrag, likvel synes jeg det står litt for mye om alt.
 • 11.12.2016
  kjempe bra informasjon, ganske nyttig
 • 07.04.2015
  Til vedlig stor hjelp!