Wergeland og Welhaven under nasjonsbyggingen | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Idrettsfag Vg2
 • Norsk
 • 4
 • 3
 • 896
 • PDF

Wergeland og Welhaven under nasjonsbyggingen | Essay

Essay som inneholder en beskrivelse og sammenligning mellom Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven under nasjonsbyggingen under romantikken i Norge. De to dikterne lå i en språkstrid sammen som også Henrik Wergelands far og søsteren, Camilla Collett, ble dratt inn i.

Lærers kommentar

Du har både mye kunnskap, innsikt i perioden og tekstene du kommenterer, og gode formuleringer. Teksten er ryddig med god oppbygging og du har også en tematisk sammenheng som gjør at teksten gir et helhetlig og solid inntrykk. Det er fint at du aktivt bruker det vi har fokusert på i timene, og gjør det om til ditt eget stoff, med dine formuleringer.

- Det er noen slurvefeil her som du kunne unngått ved å lese over teksten før du leverer. Du kunne godt tatt med ett avsnitt eller to til.

Elevens kommentar

Gjøre språket mer presist å luke bort slurvefeil.

Utdrag

Welhaven og Wergeland er to ytterst sentrale personer i den norske nasjonsbyggingen, ikke bare fordi de begge var store forfattere som skrev mange nydelige dikt og tekster, men kanskje spesielt fordi de representerte hvert sitt motstridende syn om hvordan nasjonen Norge skulle utvikle seg. Welhaven var veldig konservativ og ville beholde innflytelsen fra Danmark og Europa, mens Wergeland mente det stikk motsatte og var opptatt av at vi skulle utvikle oss selv som en selvstendig nasjon med ekte demokrati, eget skriftspråk, historie og egenskapt nasjonalfølelse.

Wergeland var en veldig radikal og demokratisk mann som mente at Norge fortsatt var et uferdig demokrati fordi de fattige i samfunnet ikke fikk ta del i det. Han var veldig politisk engasjert og så på de konservative i samfunnet som unorske, fordi han selv mente at det å være norsk handlet om å kjempe for rettferdighet og å være demokrat. Wergeland var så veldig viktig for den norske nasjonsbyggingen fordi han startet en kamp for rettferdighet og frihet i Norge som skulle inkludere alle i samfunnet. I denne kampen så var det viktig at han fikk folket med seg på sin side. Derfor startet han et stort prosjekt for å opplyse folket å utdanne dem til å kunne ta del i arbeidet for å skape et demokratisk Norge. Han skrev opplysningshefter, startet folkebibliotek, skrev lærebøker og ikke minst så holdt han mange forskjellige foredrag rundt om i Norge for å opplyse folket. Han jobbet også aktivt for å fjerne jødeparagrafen i Grunnloven... Kjøp tilgang for å lese mer

Wergeland og Welhaven under nasjonsbyggingen | Essay

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 20.03.2012
  Veldig bra samenligning, men mangler litt om hva nasjonsbyggingen var. Veldig bra innehold, men språket kunne bært bedre
 • 09.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Likte denne veldig godt. Mye bra, men kan utfylles en del. 5/6
 • 23.01.2014
  Min første nedlasting, meget imponert!
 • 22.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  en bra tekst som var til stor hjelp