Voluspå | Analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 1075
 • PDF

Analyseoppgave: Voluspå | Analyse

Analyse av det norrøne diktet Voluspå. Oppgaven tar for seg innhold, komposisjon og den historiske konteksten i litteraturhistorien (norrøn tid). Voluspå er et gudedikt på 66 strofer fra Den eldre Edda.

Utdrag

Voluspå er et gudedikt på 66 strofer fra Den eldre Edda. Det antas at diktet er nedskrevet rundt 1000-tallet i Norge eller på Island, men opphavet til diktet er ukjent og det er knyttet stor usikkerhet til hvor lenge diktet har eksistert på folkemunnen. Trolig ble diktet til sent på 900-tallet i brytningstiden mellom den norrøne religionen og kristendommen.

Kvadet er lagt i munnen på en volve og tar for seg fortiden, nåtiden og fremtiden, framstilt i kronologisk rekkefølge. Diktet begynner med at Odin, den aller mektigste guden i den norrøne mytologien oppsøker volven for å få henne til å spå fremtiden. Volven begynner da å rekapitulere jordas historie, hvor hun går helt tilbake til den tiden da bare Ginnungagap fantes. Deretter gjenforteller hun jordas skapelse frem til nåtiden, forså å spå hva som vil skje i fremtiden. Hun beskriver gudenes fall og hvordan verden vil gå under i Ragnarok, som et resultat av menneskenes syndefall. I de siste strofene presenterer hun oppstandelsen av en ny og bedre verden. Volven fremstiller derfor verdens skapelse, syndefallet og en ny begynnelse og diktet er dermed både en skapelsesberetning og en dommedagsprofeti.

Odin ble betraktet som den aller mektigste blant gudene og kunnskap var blant det han aktet høyest. Han ofret derfor det ene øyet sitt til Mims visdomsbrønn og ble dermed den klokeste i verden. Likevel oppsøker han volven som besitter kjennskap han selv ikke eier og får henne til å spå fremtiden... Kjøp tilgang for å lese mer

Voluspå | Analyse

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 23.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  asd lkaølsdk ølaksd løksadøl aks
 • 07.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  tusen takk, skjønte ikke diktet før nå
 • 23.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  at dette bare var en 5-er, forstår ikke jeg!
 • 12.10.2014
  sårt trengende oppgave. hjertlig takk ;)