ViPro AS Innovasjon og Internasjonalisering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

ViPro AS Innovasjon og Internasjonalisering

Oppgaven inneholder et notat med svar på ulike problemer bedriften ViPro AS trenger hjelp med gjennom et case.

Heldagsprøve i Innovasjon og Internasjonalisering

Bok: Innovasjon og Internasjonalisering vg3

Lærers kommentar

Solid, muntlig skrevet og viste nok bredde faglig.

Elevens kommentar

Skriv mer på de siste svarene om ønsket.

Innhold

Situasjonsanalyse for ViPro AS
Videreutvikling av markedsstrategi
Nye produkter/produktutvikling
Internasjonale forretningsmuligheter
Nasjonale Organisasjoner
Kilder

Utdrag

Situasjonsanalyse er en analyse av interne og eksterne faktorer som er relevant for å få et grunnlag for å fastsette mål og strategier for markedsføringen. Samt for å kartlegge hvilke situasjon bedriften befinner seg i. Arbeidet med situasjonsanalysen utføres på følgende måte:
 
Vi begynner med å kartlegge de interne og eksterne faktorene og ser på de sterke og svake sidene i bedriften. For så å kartlegge mulighetene og truslene bedriften har. Til slutt bør vi få et helhetlig bilde av situasjonen ut ifra de faktorene som er blitt kartlagt.

Spørsmål vi kan ta for oss under denne situasjonsanalysen:
• Om dagens produkter holder mål eller om de må utvikles
• Om ledelsen og personalet har den kompetansen bedriften trenger i framtiden
• Om bedriften har økonomi til å utvikle virksomheten videre

Interne forhold vi kan se på:

• Ledelse: Ledelsen består da av Ali Loen som daglig leder og en person til som har ansvar for personell og økonomi. Sammen har de god fagkunnskap og er vant til å jobbe effektivt, noe som er positive egenskaper for ledere i en bedrift. Derimot er deres kjennskap til innovasjon og hvordan det skal foretas, begrenset.

• Personalet: Bedriften sysselsetter 32 personer, og samtlige ansatte har vært knyttet til bedriften i lang tid. I tillegg får vi opplyst at de ansatte har god erfaring med produktene og det er svært lite sykefravær i bedriften. Dette er veldig positivt. Ikke bare betyr det at arbeiderne i bedriften har god kjennskap til produktene som bedriften tilbyr, men også at grunnet det lave sykefraværet vil bedriften ha tilstrekkelig med arbeidskraft til en hver tid, noe som er svært positivt for effektiviteten i driften.

• Økonomien: Omsetningen siste driftsåret var 49 millioner kroner, og resultatregnskapet viste et overskudd på 315 000. ViPro AS har en sunn økonomi, men bedriften har registrert en tilbakegang i salget de siste to årene. Det har gitt en lavere lønnsomhet, og dette har kommet samtidig som konkurransen med utenlandske leverandører av liknende produkter har hardnet til. Reduseringen av lønnsomheten kan komme av økt konkurransen som nevnt, eller at etterspørselen i forhold til pris for produktene ikke er slik den burde. I Tillegg får vi opplyst at daglig leder Ali vil velge å fokusere mer internasjonalt, noe som vil bety enda mer økt konkurranse. I tillegg får vi opplyst at de utenlandske produktene er også prisgunstige noe som kan bety at en satsing internasjonalt vil kreve en endring i pris for produktene.

• Produktet: Består da av hagemøbler(laget av lett og slitesterk plastmateriale) og i det siste har ViPro spesialisert seg på bord, stoler og benker. En tidligere produktundersøkelse har vist at produktene til ViPro har et godt rykte noe som er positivt og kan bidra til å redde dem ut av denne synkende lønnsomheten de nå befinner seg i. ViPro har opprettet salgsforbindelser med tre store kjeder i Norge og mesteparten av salget går gjennom disse kjedene De som kjøper produktene til ViPro AS er i første rekke privatkunder som bruker produktene i boliger og fritidshus. Dette kan bety at når først ViPro selger noe så selger de et bestemt antall, noe som kan være en sikker måte å oppnå inntekter på, men i offentlig sektor kan de tydeligvis gjøre bedre, her er det nemlig mye penger å hente.

Oppsummering:

Eksterne faktorer vi kan se på:

• Marked: Vi får opplyst at produktene selger, men at det har oppnådd en nedgang de siste årene. I tillegg vil Ali satse mer internasjonalt, men vet foreløpig ikke hvordan det skal skje. Dette tyder litt på at han er villig til å ta en stor risiko for å bedre situasjonen i bedriften noe som i seg selv er positivt, men han har lite kjennskap til teorien bak en slik avgjørelse(noe jeg senere i notatet skal hjelpe til med). Derfor fremstår dette som en trussel for bedriften, samtidig som at det er en mulighet... Kjøp tilgang for å lese mer

ViPro AS Innovasjon og Internasjonalisering

[17]
Brukernes anmeldelser
 • 22.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra! Mye godt fagstoff som satt opp på en strukturert måte.
 • 30.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kjempe bra skrevet, alt man trenger for å få toppkarakter :)
 • 05.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig braaaaaaaaaaaaaa
 • 15.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  utfyllende oppgaveeeee