Ex. phil | Fysisk verden - Descartes, Hume og Kant

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Ex. phil.
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 1769
 • PDF

Ex. phil | Fysisk verden - Descartes, Hume og Kant

Vi tar gjerne for gitt at det eksisterer en fysisk verden uavhengig av oss. Problematiser denne oppfatningen med utgangspunkt i Descartes, Hume og Kant

Lærers kommentar:
Bra skrevet, men prøv å skrive like mye stoff om alle filosofene i stedet for å favorisere to av dem.

Elevens forslag til forbedringer:
Jevne ut mengden stoff, slik at man går like dypt inn i epistemologien til alle filosofene

Utdrag

Vi tar gjerne for gitt at det eksisterer en fysisk verden uavhengig av oss. Problematiser denne oppfatningen med utgangspunkt i Descartes, Hume og Kant

Mennesket har igjennom verdenshistorien stilt spørsmål til om vi faktisk kan vite om det eksisterer en verden, slik vi oppfatter den. Helt fra de tidlige filosofene i antikken har det blitt reist spørsmål om erkjennelsen. Descartes bidro til radikale meninger rundt spørsmålet om kunnskapens grunnlag og hva som kan defineres som ekte viten.

Descartes mente at vår fornuft bygger på medfødt ideer. Han mente det ikke var mulig å stole på vår eksisterende kunnskap; en mening han hadde gjort seg opp etter endt utdanning. Han oppdaget at de store filosofiske tenkerne opp igjennom verdenshistorien ikke hadde kunnet enes om en erkjennelse. For å finne ekte kunnskap, utviklet han derfor en egen metode. Descartes ønsket å gå inn i sin egen bevissthet for å finnet et grunnlag for sikker kunnskap. Han ønsket å forkaste all eksisterende viten, og bygge den opp igjen fra grunnen. Metoden hans setter som et kriterium at fakta aldri kan godtas dersom det ikke fremtrer så klart og tydelig at det er en selvfølge. Eventuelle problemer man ville støte på under tilegningen av erkjennelse, skulle deles opp i så enkle deler at de kunne løses. Dermed kunne man så bygge opp komplisert kunnskap, basert på syntese av aksiomer ... Kjøp tilgang for å lese mer

Ex. phil | Fysisk verden - Descartes, Hume og Kant

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 05.11.2012
  Oppgaven tar definitivt for seg det viktigste som kreves i oppgaven. Den er lang og godt skrevet, men alle tre filosofene burde vært behandlet på noenlunde likt nivå. Absolutt verdt 350 poeng.
 • 02.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Svarer godt og konkret på oppdagen
 • 03.11.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet!!!!!! veldig
 • 03.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg å forstå exphilen