Verkanalyse av "Six Dances"

0 0 0 0 0 0 (0 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Musikk, dans og drama Vg2

Fag

Dans i perspektiv 1

Karakter

5

Antall sider

15

Antall ord

3392

Filformat

PDF

Article: Verkanalyse av "Six Dances"

Analyse av verket "Six Dances".

Innledning:
"En koreografi av Kylian er ofte preget av barokken. Dette gjelder også denne koreografien six dances. I tillegg til hans koreografi er Mozarts musikk en del av helheten som jeg skal analysere i denne oppgaven. Først presenterer jeg koreografen før jeg går videre til en presentasjon av komponist og danserne.
Analysen inneholder aspekter knyttet til teknikk, dynamikk, stil, form, musikk, rekvisitt, scenografi, sminke, kostyme og tilslutt tolkning, assosiasjoner og symbolikk. Alle disse aspektene tolkes med utgangspunkt i et kjønnsrolleperspektiv. Analysen avsluttes med en subjektiv vurdering av koreografien og hva jeg opplevde når jeg arbeidet med den."

Innholdsfortegnelse s.2
1.1 Innledning s.3
1.2 Biografi om Jiri Kylian s.4
1.3 Litt om danserne og komponisten s.5
2.1 Mann/kvinne aspektet s.7
2.2 Teknikk, dynamikk, stil og form s. 8
2.3 Musikk og lyd s.10
2.4 Rekvisitt, scenografi sminke og kostyme. s.11
2.5 Tolkning, assosiasjoner og symbolikk s.12
3.1 Avslutning og vurdering av «six dances» s.14

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.