Vergemålsloven | Rettslære 1 | Prøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 6
  • 2
  • 806
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Vergemålsloven | Rettslære 1 | Prøve

Oppgaven inneholder en tvist i vergemålsloven (med kommentarer fra lærer).

Prøve rettslære 2RL1 – 27/9.

Tvisten mellom foreldrene til Rolf og Toft løses på grunnlag av reglene i Vergemålsloven av 2010 siden Rolf er 16 år og mindreårig, jf §§ 1, 8 og 2a. Oppgaven stiller to rettspørsmål

Er kjøpet bindende?
Kan Toft kreve full betaling?

Lærers kommentar

Du har en meget god oppgave der du fint får frem de rettslige spørsmålene oppgaven reiser. Du drøfter også på en grundig måte der du får med deg forståelsen av rettsreglene. Men se kommentarer rundt §14.
En meget god oppgave jeg håper vil inspirere deg til fortsatt godt arbeid!
Karakter: 6

Utdrag

Rolf er mindreårig og kan i utgangspunktet ikke råde over sine egne midler, eller binde seg til avtaler uten foreldrenes samtykke, jf vgml § 9. Spørsmålet blir derfor om unntaksregelen i vergemålsloven § 12 (1) kommer til anvendelse. Denne regelen gjør unntak blant annet for penger som er tjent ved eget arbeid eller virksomhet etter fylte 15 år, eller som vergen eller andre har latt den mindreårige fått til egen rådighet . Pengene han brukte på kjøpet på kanoen kommer fra forskjellige steder, vi må da se om alle pengene går under unntaksregelen i vgml § 12 (1).

Rolf har spart opp 3000 kr fra en jobb han har i en dyrebutikk. Det går under unntaksregelen og Rolf har da rett til å disponere over pengene som han vil.

Til bursdag fikk han 2000 kr av en tante. De går ikke under unntaket i vgml. § 12 (1), det må i så fall ha vært gitt klare og konkrete holdepunkter for at pengene er stilt til egen rådighet. Vi får ikke noe informasjon om at de er stilt til egen rådighet. Men her er det et ganske lite beløp til en 16 åring, og når det er snakk om tilfeldige smågaver til 16-17 – åringer er ikke... Kjøp tilgang for å lese mer

Vergemålsloven | Rettslære 1 | Prøve

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.