Verdensøkonomi - forskjeller mellom fattig og rik

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 8
 • 3633
 • PDF

Verdensøkonomi - forskjeller mellom fattig og rik

Oppgave: "Vi lever i en verden av ulikheter. Hva er bakgrunnene for at det er så store forskjeller mellom fattig og rik? Drøft ulike muligheter man har i verden for å redusere fattigdom"

I besvarelsen blir det drøftet om mulige årsaker til fattigdom i verden, samt konsekvenser av fattigommen. Den skjeve internasjonale arbeidsfordelingen, kolonisering og styresystemet ble fokusert som mulige årsaker og diskutert i dypde.

Lærers kommentar

"Jeg viste faktisk oppgaven din til en annen lærer, og vi er begge enige om at dette er en 6er. Jeg synes du viser en imponerende evne til å diskutere kritisk ulike momenter samtidig som du gir uttrykk for egne meninger uten å bli påståelig. Eksempelet ditt hvor du sammenligner Nord- og Sør-Korea fungerer utmerket, og definisjonene dine er velfunderte, reflekterte og presise. Du har tatt i bruk en mengde kilder, og du bruker dem både aktivt og selvstendig. Dette er en oppgave jeg synes du bør være stolt av!"

Utdrag

Den sterke posisjon tidligere kolonimakter har i verden i dag, kommer fra den fordelaktig utbyttet fra koloniene under den industrielle revolusjonen; da kolonimaktene hentet billig råvarer fra koloniene sine som førte til rask økonomisk vekst. Dette gamle handelsmønsteret fortsetter den dag i dag tiltross for eksistens av Verdens Handelsorganisasjon WTO, som skal sørge for mer rettferdig internasjonal handel med et formål om å bryte ned handelsbarrierer som eksempelvis toll . Verdens Handelsorganisasjon klarer dessverre ikke det de lover, siden det er de rike landene som styrer langt på vei i verdens handelsorganisasjon, så fortsetter den skjeve internasjonale arbeidsfordeling: utviklingslandene fortsetter å selge råvarene sine billig, samtidig som industrilandene foredler billig importerte råvarer til dyre ferdigvarer og beskytter seg med både importforbud og høye toll.

På 1970 tallet etter frigjøring av koloniene har disse utviklingslandene tatt opp store lån i verdensbanken i håpet om å utvikle landene. Planen sviktet, lånerenta økte og prisen på råvarer sank. Mange land havnet da i gjeldskrise. I dag betaler de fattige landene mer på lån enn det de rike gir i bistand. Slik fortsetter pengestrømmen å gå fra Sør til Nord. Få fattige land som har vært nedtynget av gjeld har fått gjeldslette, men ofte med bitre betingelser. Faktumet er at det er de rike landene som styrer utvikling av... Kjøp tilgang for å lese mer

Verdensøkonomi - forskjeller mellom fattig og rik

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 02.06.2014
  Ser noen skrivefeil her og der, feil artikkel blant annet, den/det feil, mangler e-ending på noen av ordene osv. Men drøftningsnivået er på et helt fantastisk nivå, super hjelp til privatisteksamen i samfunnsfag! Tusen takk :)
 • 23.04.2014
  Til stor hjelp. Mye viktig og god informasjon i denne teksten. Anbefales!
 • 07.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  kanskje bra denne her.
 • 08.12.2015
  Skrevet av Student på 5. år
  Denne blir fin til samfunnsfageksamen.