Venstre - Politisk parti og ideologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Venstre - Politisk parti og ideologi

Oppgaven inneholder en innføring i det politiske partiet Venstre sin politikk og ideologi.
Her presenteres blant annet de viktigste sakene for partiet og fellestrekk mellom ideologien og politikken til partiet.

Innhold

Innledning.
Venstres politikk innen miljø, velferd og kunnskap.
Miljø
Velferd
Kunnskap
Ideologi og politikk
Fellestrekk mellom partiets ideologi og politikk.
Hvordan gjenspeiler sosialliberalismen seg i Venstres praktiske politikk?
Konklusjon

Utdrag

Venstre er et sosialliberalt parti, som har utgangspunkt i liberalismen. Partiet bygger sin politikk på grunnlag av sine tre hovedsaker miljø, kunnskap og velferd. Venstre er Norges eldste parti, som ble stiftet 28.januar 1884. I tideligere perioder kjempet partiet for religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Venstre har hatt seks statsministere gjennom partihistorien.

På 1800- tallet ble sosialliberalsimen utformet, dette var en form for liberalisme som fremhevet at mennesket ikke bare var et selvstendig vesen, men at man også er avhengig av det sosiale. Ideologien ønsker at menneskers behov og trivsel blir ivaretatt, ved at staten griper inn og regulerer samfunnsforholdene. Alle skal ha rett og frihet til å kunne leve et verdig liv, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Sosialliberalistene fører en idebevisst sosial-, kultur- og utdannelsespolitikk.

Siden Venstre har sine prioriteringer innenfor miljø, kunnskap og velferd ønsker jeg derfor å se på Venstres miljøpolitikk, på hvilken måte partiet ønsker å forbedre velferdssamfunnet i Norge og videre hvordan venstre vil utvikle et kunnskapssamfunn. Siste del av oppgaven har jeg valgt å sammenligne sosialliberalismen med Venstres politikk, for å se om det er en sammenheng mellom politikk og ideologi... Kjøp tilgang for å lese mer

Venstre - Politisk parti og ideologi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 24.05.2012
    Har eksamen i politikk og dette hjalp