Venezuela - Fattigdom og miljø

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag, Geografi
  • 5
  • 6
  • 1180
  • PDF

Venezuela - Fattigdom og miljø

Fattigdom og miljø – tverrfaglig skriftlig rapport i samfunnsfag og geografi.

I læreplanen for geografi står det at du skal kunne
• diskutere hva som blir lagt i begrepet bærekraftig ressursutnytting.
• gjøre greie for globale forskjeller i fordeling og levekår, forklare mulige årsaker til forskjellene og drøfte hvordan en kan jevne ut forskjeller mellom land.
• gi eksempler på lokaliseringsfaktorer som er viktige for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling, og vurdere hva dette har å si i dag.

I læreplanen i samfunnsfag står det at du skal kunne
• diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling.
• redegjøre for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdommen i verden.

Til eksamen må du kunne redegjøre for disse kompetansemålene. Gjennom en fordypningsoppgave der du fokuserer på ett land vil du kunne skaffe deg et konkret eksempel å henvise til på eksamen.

Oppgave:
Utarbeid en konkret problemstilling som skal dekke minimum ett av kompetansemålene i samfunnsfag og ett av kompetansemålene i geografi.

Du har allerede fått tildelt et land å skrive om. Ut ifra hvilket land du har valgt og hvilken problemstilling du utarbeider, vil det da variere om du velger å fokusere på indre ulikheter i landet eller om du vil fokusere på ulikhet i forhold til omverden.

Litteraturliste skal vedlegges.

Maks antall ord på skriftlig rapport: 1100 (ca 2 ½ side med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1 ½). Figurer og figurtekster kommer i tillegg. Individuell innlevering

Lærers kommentar

Veldig godt besvart. Småfeil som hindret 6'eren.

Elevens kommentar

Noen skrivefeil.

Utdrag

Her har vi en statistikk fra verdensbanken på forventet levealder i Venezuela. Denne har ligget på det samme iallfall 3 år nå, og har ikke vært store forandringer på den. I forhold til Brasil som er nabolandet til Venezuela har de faktisk lavere forventet levealder på rundt 72 år. Men hvis vi skal sammenligne det med et land som er i-land, som Norge ser man at det ikke er de veldig store forskjellen. I Norge er forventet levealder ved fødselen på rundt 81 år hos gutter og 83 hos kvinner... Kjøp tilgang for å lese mer

Venezuela - Fattigdom og miljø

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.04.2014
    ogshbktjhkrsøltrkhghghg