Velferdsutviklingen i Norge fra 1945

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 4
 • 1056
 • PDF

Velferdsutviklingen i Norge fra 1945

Hvordan velferdsutviklingen i Norge har vært fra 1945 og frem til i dag.

Innhold:

- Utdanningssystemet
- Trygder og stønader
- Boligstandarden
- Viktige faktorer for bedre velferdsutvikling

Utdrag

Etter 2. verdenskrig var Norge blitt et nedbrutt land. En grunnleggende politisk målsetting var derfor å få økonomisk utjevning og omfordelingene av godene i samfunnet. Ingen skulle bli utestengt, men alle skulle derimot få godt nytte av velstanden. Gjennom økonomisk vekst skulle det norske folket få det bedre og samfunnet bli rikere. For å kunne sikre seg dette, var et viktig tiltak å sikre seg et samfunnsøkonomisk overskudd. Målet med det hele var å bygge ut velferdsstaten, forbedre sosialpolitikken og få et trygdesystem som passet og tok for seg alle. For å få hevet folks levestandard, skulle de satse på en omfattende industrireising. Da var det viktig å sørge for at alle var ute i næringslivet. Arbeidsledigheten hadde vært svært høy etter krigen.2 Utdanning til alle har også vært et middel på vei mot bedre levestandard for alle. I dag er velferdsordningene i Norge blant de mest omfattende i verden... Kjøp tilgang for å lese mer

Velferdsutviklingen i Norge fra 1945

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 09.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne oppgaven er veldig bra skrvet, hjalp meg med min historie oppgave
 • 02.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tusen takk :) hjalp meg med mitt historieprosjekt!
 • 18.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 16.02.2013
  Skrevet av Elev i 9. klasse
  Dette var utrolig mye til hjelp!