Velferdsstaten Norge 1800-2010

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Ungdomsskolen 10. klasse
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 13
 • 2989
 • PDF

Velferdsstaten Norge 1800-2010

Dette er en oppgave som definerer Norge som velferdsstat hvor jeg også har funnet ut hvorfor vi er en velferdsstat.

Innhold

1. Definisjon
2. Ideologi/politikk bak velferdsstaten vs. kommunismen og kapitalismen
3. Velferdstatens utvikling i Norge
• Velferdsstaten før krigen
• Gjenoppbygging etter krigen
• Ap: statsminister: Gerhardsen
• Statlig styring
• Intervju om velferdsutviklingen etter krigen

4. Velferdsstaten i Norge i dag
• Hvilke velferdsordninger har vi i Norge?
• Intervju av en person om velferd i Norge vs. Afghanistan
• Finansieringen av velferden, gjennom skatter og avgifter
• Oljesmurt velferd
• Problemer med Norge som velferdsstat

Utdrag

1. Definisjon:
Velferdsstat: Er en betegnelse på en stat som i en stor grad sørger for sine borgeres sikkerhet for at de skal ha det bra. Staten bla. garanterer hjelp til innbyggerne hvis de skulle komme ut for en helsesvikt, sosial nød, eller tap av inntekt (f. eks ved arbeidsløshet eller alderdom).
Begrepet «velferd» brukes om individuelt velvære
som er basert på trygge livsvilkår med hensyn til sosiale goder.
(Wikipedia, og Store Norske leksikon)

2. Hva er ideologien bak velferdsstaten?
Ideologien bak velferdsstaten er at alle skal ha det bra, at alle ska være like stilt, at alle skal bli tatt vare på uavhengig av penger og inntekt, at alle skal visse solidaritet, og at skatten skulle utjevne forskjellen mellom de fattige og rike.
I velferdsstaten er det staten som skal sørge for dette ved å hente inn penger og omfordele penger og gi tjenester til innbyggerne. Samtidig er staten demokratisk; det er folket som velger de som styrer; politikerne, og regjeringen er det som gjennomfører dette. Regjeringen styrer hva ting skal koste og hvor mye skatt hver enkelt person skal ha, i forhold til inntekten til hver enkelt. Vi har altså statelig styring. Staten passer på at hver enkelt får hjelp, selv de ”svake”. De passer på at alle betaler nok skatt. De er veldig opptatt av at det skal være små forskjeller mellom de ulike innbyggerene... Kjøp tilgang for å lese mer

Velferdsstaten Norge 1800-2010

[29]
Brukernes anmeldelser
 • 24.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra, mye info og masse fakta. Men kilder står ikke i selve teksten etter en opplysning. Så det blir vanskelig å finne ut hvor du har det fra. Og aldri bruk påstand om "fordi de gidder ikke" Det e det dummeste man gjør når man skriver en tekst. Så kan egentlig ikkje brukes på høyere studier.
 • 26.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  kjempe bra oppgagave så håper denne faller i smak hos sensor. men de kan vel ikke spore den tibake hit eller. er litt bekymret for det skjønner du. er jo liksom eksamen og greier. vil ikke stryke ;)
 • 04.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  333333333333333333333333
 • 02.12.2015
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Veldig bra. Er meget utfyllende og inneholder viktig fakta som kan brukes til 10.klasse eksamen:)