Velferdsstaten Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 708
 • PDF

Artikkel: Velferdsstaten Norge

Oppgaven inneholder en beretning om velferdsstaten norge.

Utdrag

En velferdsstat er betegnelsen på en stat som sikrer alle menneskene i et samfunn, uavhengig av helse og arbeidsevne, en viss levestandard. Alle skal ha lik rett til utdanning, helsetjenester og trygdeordninger inkl. alderspensjon. De første trygdeordningene kom i årene etter krigen, og Norge var allerede på god vei mot å etablere en velferdsstat med mange goder, da oljeutvinningen startet på slutten av sekstitallet. Dette ble et vendepunkt, og utviklingen av velferdsstaten gjorde et sprang.

I tekstene vedlagt denne oppgaven, er det to ulike meninger om velferdsstaten. Det første utdraget er hentet fra nettstedet til "Unge Høyre". I artikkelen skriver de om viktigheten ved privatisering for å kunne danne og opprettholde en velferdsstat. De mener at arbeidskraften er drivkraften i den norske økonomien og dermed grunnlaget for vår velferd. Får vi muligheten til å danne bedrifter, skaper vi ikke bare arbeid for oss selv, men også arbeidsplasser for andre. De vil altså ha et samfunn som skaper arbeidsplasser og mangfold, og som gjør Norge attraktivt å bo, arbeide og investere i, og som samtidig legger forholdene til rette for at de som... Kjøp tilgang for å lese mer

Velferdsstaten Norge

[21]
Brukernes anmeldelser
 • 01.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt OK, men skulle ønsket det var litt bakgrunnshistorie som i hvordan velferdsstaten vokste frem i Norge.
 • 07.12.2011
  Skrevet av Student på 1. år
  Denne oppgaven var for kort, tok ikke mye sentrale begreper som tilfredsstiller en god oppgavetekst
 • 02.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Synes ikke dette var noe spesielt bra. Helt greit, men kunne vært bedre.
 • 19.05.2014
  er mer en norsk analyse og novelle. en noe innenfor samfunnsfag. skuffet