Velferdsforskjeller blant unge i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 4
 • 985
 • PDF

Velferdsforskjeller blant unge i Norge

Oppgaven inneholder en drøfting av velferdsforskjeller blant unge i Norge med fokus på velferdsforskjellene mellom unge som fullfører videregående utdanning, og unge som ikke gjør det.

Utdrag

Velferdsforskjeller blant unge

Velferd er et begrep som blir brukt i flere sammenhenger både i hverdagsspråket og i ulike fag. Sosialøkonomene bruker gjerne begrepet som betydning av levestandard. Økonomene er med andre ord opptatt av velferden som kan måles i penger, såkalt BNP (bruttonasjonalprodukt per innbygger). Innen sosiologi og psykologi brukes også begrepet velferd, men i utvidet forstand. Velferd involverer nemlig også sosiale og psykologiske forhold som er vanskelig å måle i penger. Eksempler kan være sosial kontakt i form av venner, nettverk og familierelasjoner. (Grønlie & Flood, 2008) Ut i fra disse definisjonene skal jeg diskutere velferdsforskjeller blant unge i Norge. I denne artikkelen har jeg valgt å fokusere på velferdsforskjellene mellom unge som fullfører videregående utdanning, og unge som ikke gjør det. Videre skal jeg se på årsakene til eventuelle velferdsforskjeller og hvilke tiltak som kan gjøres for å minske forskjellene.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Velferdsforskjeller blant unge i Norge

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 10.06.2015
  Dette er en god stil som tok for seg forskjeller, konsekvenser, og forebyggende løsninger. Hjalp meg masse før muntlig eksamen.
 • 24.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tusen takk, gleder meg til å lese denne og skal komme tilbake med en kommentar når jeg har lest for meg hele innlegget. - Vegard
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra tekst med mye bra innsikt
 • 31.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra!!!!!!!!!!!!