Velferd og velstand

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 7
 • 2908
 • PDF

Velferd og velstand

Denne oppgaven inneholder utfordringer den Norske stat står ovenfor i forhold til velstand og velferd. Her ses det blant annet på økonomien og levestandarden i Norge og hvilke velferdsordninger som fungerer i samfunnet.

Innhold

Hovedtema velstand og velferd:
Norsk økonomi, grunnlaget for den norske velferdsstaten
”Levestandarden i Norge har ført til økt livskvalitet.”
”Dersom velferdsordningene blir for gode, vil folk slutte å arbeide"
Kilderkritikk

Utdrag

Hovedtema velstand og velferd:
• Drøft hvilke utfordringer velferdsstaten står overfor.
• Drøft om den økte levestandarden i Norge har ført til økt livskvalitet.
• Drøft denne påstanden: ”Dersom velferdsordningene blir for gode, vil folk slutte å arbeide

Først, hva er en velferdsstat? Velferdsstat eller et er en stat som sørger sikkerhet for sine borgere, og i tillegg til dette bidrar med en rekke grunnleggende goder og fordeler for innbyggerne, f. eks: utdannelse og ulike trygder (barnetrygd, sykepenger, uføretrygd). Hvor mye en velferdsstat har å tilby sine borgere varierer fra stat til stat, det kommer an på økonomien i staten. I en velferdsstat har de statlige styresmaktene ansvaret for at ingen sliter på grunn av dårlig økonomi eller mangel på andre ressurser. Velferd har en stabiliserende effekt på samfunnet.

Norge har utviklet en velferdsstat som tar sitt ansvar for samfunnsutviklingen og for den enkeltes trygghet og velferd på sentrale områder. Velferdsstaten skal motvirke nød og sørge for innbyggernes ve og vel. Materielle goder fordeles på en solidarisk og rettferdig måte - Det er gratis skole for alle, og nødvendig medisinsk behandling går ikke på personlig økonomi. Alt dette ligger i statens hender!... Kjøp tilgang for å lese mer

Velferd og velstand

[19]
Brukernes anmeldelser
 • 29.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  en helt grei oppgave med gode argumenter til hvorfor vi ikke bør heve velferdsgodene. Syns det manglet litt "for" argumenter at ikke oppgaven faller for den ene siden så fort som det gjorde i denne oppgaven. Siden et av grunnene til gode velferdssystemer gjør at Norge er et av de landene som inkluderer folk f.eks svake grupper kommer inn i arbeidslivet eller tilbakeføre de på jobb sånn at de kan faktisk bidra;)
 • 14.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Den holdt til en 5+ for meg med litt endringer (sånn at det ikke ble identisk.)
 • 01.10.2015
  Yes!!! endelig er eg redda!!!! THX ;)
 • 30.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalo til tentamen!!!!!!!!