Vekst og utvikling hos planter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • 5
 • 6
 • 1809
 • PDF

Vekst og utvikling hos planter

Læringsoppdrag som omhandler veksten og utvikling hos planter. Det viktigste fra kapittel 7 i Bi1: Tilpasninger hos planter og hvilke faktorer som skal til for at en plante skal vokse osv.

Bi1

Lærers kommentar:
Likte spesielt godt delen om tilpasningen til planten soldogg.

Oppgave 1, Plantehormoner
Oppgave 2, Vekst
Oppgave 3: Bevegelse hos planter
Oppgave 4: Ytre påvirkning av vekst og utvikling hos planter
Oppgave 5: Tilpasning hos planter

Utdrag

Oppgave 1, Plantehormoner
• a) Plantehormoner er signalstoffer som blir produsert et sted i planten og påvirker for eksempel dannelsen av proteiner/ og eller enzymaktiviteten direkte i det vevet den ble produsert, eller signalstoffene blir transportert til et annet sted i planten hvor det samme skjer.
• b) Auxiner, Cytokininer, Gibberelliner, Etylen og Brassinosteroider fremmer vekst i planten, mens abscisinsyre hemmer vekst. Cytokininer virker også hemmende, da det hindrer eller demper aldringsprosesser.
• c)
- Hormon A er auxiner som stimulerer til stengel og rotvekst. Auxiner fremmer celledifferensiering, de fremmer fototropisme og geotropisme.
- Hormon B er gibberelliner som sørger for å fremme lengdevekst av stengel og bladvekst. Gibberelliner kan bryte frøhvile, samt stimulere til blomstring og fruktutvikling.
- Hormon C er cytokininer som fremmer både rotvekst, celledeling og frøsetting. Cytokininer hindrer eller demper også aldringsprosesser... Kjøp tilgang for å lese mer

Vekst og utvikling hos planter

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  grei gjennomgang muligens mer på tilpasning.
 • 31.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  lite utfyllende, men ellers ok