Vannkraft - En bærekraftig utvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 11
  • 3124
  • PDF

Vannkraft - En bærekraftig utvikling

Dette naturfagsprosjektet handler om vannkraft og produksjonens påvirkning på Norge som nasjon. Det handler også om hvorfor vannkraft er med på en bærekraftig utvikling og hvorfor det er så mye mer miljøvennlig enn hva olje- og gasskraftverk er. Det er også nevnt et teoretisk forsøk der det er regnet ut om lokalmiljøets energiforbruk og hva som skal til for at man skal klare å produsere energi nok til hele kommunen.

Innhold

Side 1: Forside
Side 2: Innholdsfortegnelse
Side 3: Sammendrag, innledning
Side 4: Innledning, teori
Side 5-8: Teori, resultat
Side 9: Resultat, diskusjon
Side 10: Diskusjon, konklusjon
Side 11: Kildehenvisninger

Utdrag

Innledning
I den senere tid har det nå blitt mye større fokus på en mer bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling vil i hovedsak si at det er en utvikling som tilfredsstiller behovene til oss som lever i dag, uten at det går på bekostning av våre etterkommeres muligheter for å tilfredsstille sine behov. Her i Norge bruker befolkningen svært mye energi, til dette trenger vi måter å produsere mye elektrisitet. Over 4000 vannkraftverk er plassert rundt om i Norge, men er egentlig vannkraft bærekraftig? Norge er også en av de største produsentene av olje og gass, samtidig som vi har mange olje- og gasskraftverk. Forurenser olje- og gasskraftverkene mer enn hva vannkraftverkene gjør, og i så fall hvorfor?
Vannkraftverkene blir som regel plassert nærmest mulig elva eller nedenfor et magasin, men er dette med å påvirke naturen på en negativ måte, og vil det lønne seg for Norge å bygge slike kraftverk hvis de har en negativ påvirkning på naturen?
Det er også behov for mye elektrisk energi rundt om i verden, og Norge selger elektrisitet når vi har et overskudd som ikke blir brukt innenfor landegrensene og når etterspørselen er stor i andre land. Desto lengre fram i tid vi kommer, vil folkebestanden i verden øke, og dermed vil også etterspørselen for elektrisitet bli høyere. Vil Norge da dra nytte av vannkraft som en langsiktig inntektskilde?... Kjøp tilgang for å lese mer

Vannkraft - En bærekraftig utvikling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.