Valuta og valutakurs - Kap 11.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 490
 • Word2007

Sammendrag: Valuta og valutakurs - Kap 11.

Notater til Kap 11. Valutakurser og valuta

Capellen Damm

Lærers kommentar:
Veldig gode notater.

Utdrag

Valuta: Andre lands penger.
Valutakurs: Hva vi må betale i norske kroner for enhet av et annet lands valuta. Eks: pris/euro 7,63 norske kroner.
Valutamarked:
- Kjøp og salg av valuta
- Tilbydere av valuta  Eksportørene
- Etterspørrere av valuta  Importørene

Høy kronekurs (Sterk krone)  billigere å importere
Sterkere krone  krona appresieres
Høy kronekurs betyr at vi betaler for lite for å skaffe oss utenlandsk valuta.
Kurs svenske kroner 92.
Kus endres til 89.
Hva har skjedd med den norske krona?
Den norske krona er blitt sterkere.
Lav kronekurs (Svak krone)  dyrere importvarer
Vi må betale mye for å skaffe  billigere eksportvarer
Kurs danske kr 103.

Import  Etterspør valuta
Eksport  Tilbyr valuta
Et land er avhengig av eksportinntektene (valutainntekt) da det er disse inntektene som brukes for å importere varer.
Driftsregnskapet overfor utlandet = Alle inntekter og utgifter som vi har med utlandet.


Driftsregnskapet ovenfor utandet = Handelsbalansen + rente og stønadsbalansen
(Eksport – import) + ((Renteinntekt + aksjeutbytte + andre overføring fra utlandet) – renteutgifter + aksjeutbytte + andre overføring til utlandet))

Valutakurssystem:
1. Faste valutakurser
2. Flytende valutakurs (i Norge fra 1992)
Faste valutakurser: Valutaen vår er fast i forhold til et landsvaluta eller fast i forhold til et snitt av flere valutaer.
Ved et slikt system må Norges bank kjøpe og selge valuta for å holde valutakurser.
Flytende valutakurssystem
Tilbud og etterspørsel etter valuta som bestemmer valuta... Kjøp tilgang for å lese mer

Valuta og valutakurs - Kap 11.

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 07.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt greie notater, god hjelp.
 • 06.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  engiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 • 05.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  fhujikopåpoiuytuiopåpoiuy