Vær og klima

Se flere anmeldelser 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 (17 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Geografi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

4

Antall ord

1041

Filformat

Word2007

Sammendrag: Vær og klima

Dette er notater om vær og klima.

Vær er det vi opplever på et bestemt tidspunkt av temperatur, vind, lufttrykk, skydekke, nedbør og luftfuktighet. Klima sier noe om gjennomsnittsværet over land tid og hvor store svingninger som finner sted.

Sola
Atmosfæren
Vind
Pålandsvind og fralandsvind:
Monsun
Passatene
Corioliseffekt
Maritimt klima
Vestavinder og polare vinder:
Kondensasjon
Front
Varmfront
Kaldfront
Doggpunkt
Okklusjon
Fønvind
Orografisk nedbør
Temperatur
Høytrykk
Lavtrykk
Golfstrømmen
Jetstrøm
Konvektiv nedbør
Polarfronten
Atmosfæren
Metosfæren ca 50 km

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.