Utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kroppsøving
 • 6
 • 11
 • 2779
 • PDF

Utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet | Sammendrag

Sammendrag om utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Sammendraget besvarer 50 ulike spørsmål som alle er inkludert i teksten. Sammendraget egner seg godt til repetisjon før prøver, eksamen eller heldagsprøve.

Innhold

1. Hva er hensikten med å varme opp før en fysisk aktivitet?
2) Hva menes med utholdenhet?
3. Muskelstyrke defineres som …..
4. Hva er spenst?
5) Anaerob utholdenhet kan forklares som….?
6. Sett navn på musklene som tøyes i øvelsene under.
7. Forklar hva som menes med generell og spesiell oppvarming
8. Nevn noen retningslinjer for oppvarming?
9) Forklar en måte å teste maksimalt oksygenopptak på.
10) Forklar figuren nedenfor, (Hills kurve).
11) Hvordan oppnår vi god restitusjon?
12) Nevn faktorer som er viktige for spenst.
13) Hvilke forandringer skjer i kroppen når du varmer opp?
14) Hva er hurtighet?
15) Hvordan virker aerob utholdenhetstrening på kroppen. Nevn de viktigste faktorene. (typisk eksamensoppgave)
16) List opp faktorer som har betydning for hurtighet.
17) Hvordan trener du muskulær utholdenhet - dynamisk?
18) Gjør rede for 2 aerobe- og 1 anaerob treningsmetoder i utholdenhet.
19) Hva er hovedvirkningene av hurtighetstrening?
20) Hva er styrke?
21) Hva menes med reaksjonsevne eller reaksjonshurtighet?
22) Hva er forskjellen på dynamisk og statisk muskelarbeid?
23) Hvordan blir oksygen fraktet i blodet?
24) List opp retningslinjer for spensttrening.
25) List opp faktorer som er viktig for utholdenhet
26) Hva er akselerasjonshurtighet?
27) Hva er forskjellen på konsentrisk og eksentrisk muskelarbeid?
28) Gjør rede for faktorer som har betydning for muskelstyrke.
29) Forklar fellestrekk ved trening av spenst.
30) Hva er hovedvirkninger av spensttrening?
31) Hvilke retningslinjer gjelder for styrketrening?
32) Hvilke retningslinjer gjelder for bevegelighetstrening?
33) Hva menes med maksimal hurtighet?
34) Forklar treningsmetoden løpsdrill.
35) Hva er virkningen av maksimal styrketrening?
36) Hvilke muskelgrupper trener du i øvelsene under?
37) Hvordan trener du reaksjonshurtighet?
38) Dere skal planlegge og gjennomføre ei økt med kontinuerlig utholdenhetstrening. Hvordan vil gruppa gjennomføre denne økta?
39) Hva er plyometrisk trening?
40) Hvordan utføres riktig løfteteknikk?
41) Nevn de viktigste knoklene i kroppen.
42) Nevn de viktigste musklene i kroppen og vis hvor de sitter.
43) Forklar sirkulasjonssystemet (det store og det lille kretsløpet). Ta utgangspunkt i det lufta kommer ned i lungene.
44) Hvordan er et ekte ledd bygget opp?
45) Hvilke typer ledd har vi, og hvor finner vi dem i kroppen?
46) Legg opp ei økt der en i gruppa skal trene hurtighet.
47) Hva er forskjellen på aktiv og passiv bevegelighetstrening? Gi eksempler.
48) Hvordan er en muskel bygd opp?
49) Hvordan virker bevegelighetstrening?
50) Forklar en måte å teste hurtighet på.

Utdrag

Sport som løping, sykling, langrenn, orientering roing og padling er slike sport over lengre distanser. Tempoet i disse idrettene er hele tiden nokså høyt, Det er likevel ikke høyere enn at utøveren klarer å tilføre de arbeidende musklene nok oksygen. Den gjør at musklene ikke stivner. Vi sier at arbeidet hovedsakelig er aerobt og stiller krav til den aerobe utholdenheten. Da du løp 3 km, var det først og fremst den aerobe utholdenheten din som blir satt på prøve... Kjøp tilgang for å lese mer

Utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet | Sammendrag

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 07.11.2010
  Skrevet av Student på 1. år
  God oppgave med skikkelige svar. Noen mangler ved at det står "hvilke muskler tøyes nedenfor" Også kan man ikke se hva som var der. Men ellers veldig bra :)
 • 30.04.2012
  Skrevet av Student på 2. år
  Dette hjelper virkelig. Jeg anbefaler sterkt for alle Vg3 elever å se gjennom dette før eksamen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 04.05.2014
  Bra materiale, fortjener høy karakter.
 • 26.11.2013
  bra verktøy til repetisjonstrening