Beskrivelse av NSB + SOFT-analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 6
  • 9
  • 2214
  • PDF

Situasjonsanalyse, SWOT-analyse: Beskrivelse av NSB + SOFT-analyse

Oppgaven inneholder en kort beskrivelse om NSB, en SOFT-analyse med en beskrivelse av interne og eksterne arbeidsbetingelser, markedet de opererer i og en beskrivelse av det, segmentet deres og prispolitikk.

Utdrag

Oppgave 1)
En situasjonsanalyse er en analyse der man beskriver og analyserer bedriftens arbeidsbetingelser og rammebetingelser. Man forsøker gjennom denne analysen å finne ut de sterke og svake sidene til bedriften, og hvilke muligheter man har i markedet og truslene man står ovenfor. Hensikten med en slik analyse er å ha et best mulig grunnlag for å fastsette mål og strategier for markedsføringen for en gitt fremtidig periode, som regel det kommende året.

Oppgave 2)
Det er to hovedmarked NSB opererer i, forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet.
Til segmentering av NSB ville jeg ha brukt demografiske kriterier og da først og fremst brukt «geografi». I tillegg kan man segmentere etter lojalitet, fordi NSB nå har kommet med en 365 dagers-billett.

Oppgave 3)
Prispolitikken til NSB er noe de har fått mye kritikk for. Mange mener den er for høy og at den bør være lavere fordi målet med kollektivtrafikk er jo nettopp å erstatte biltrafikken. Et annet eksempel er at Oslo – Trondheim med tog koster 199 kroner, og med Norwegian koster det 379 kroner. Noe som gir en prisforskjell på under 200 kroner... Kjøp tilgang for å lese mer

Beskrivelse av NSB + SOFT-analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 04.06.2014
    Kjempe bra besvarelse!