Utdanning i dagens samfunn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 4
 • 1558
 • PDF

Utdanning i dagens samfunn

Er utdanning mye viktigere i dag enn i tidligere tidsepoker, og på hvilken måte? Vi skal nå drøfte forskjellige påstander om i hvor stor grad utdanning har blitt viktig i kunnskap og informasjonssamfunnet i forhold til tidligere tidsepoker.

Lærers kommentar:
Oppgaven har en god og stram struktur dere holder dere til spørsmålstillingen deres. Dere er meget gode til å bruke kilder aktivt. Kildene er tolket og brukes på en selvstendig måte.Jeg synes at det fint at dere trekker inn teori.

Elevens forslag til forbedringer:
Når det er sagt så er det kanskje på dette med skjønnet jeg mener at dere har vekstpotensiale. På side 1 relaterer dere opp mot jeger og sankersamfunnet, det hadde kanskj vært mer naturlig å relatere til industrisamfunnet? Kanskje også dere burde starte med kapitlet om identitet først?

Utdanning i dagens samfunn

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra tekst om utdanning
 • 08.03.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  VELDIG BRA OPPGAVE!!!!