Unnskyld at jeg dømmer deg

Se flere anmeldelser 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 (3 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Kommunikasjon og kultur 3

Karakter

5

Antall sider

3

Antall ord

1338

Filformat

PDF

Unnskyld at jeg dømmer deg

Stereotypier og fordommer, med utgangspunt i boken "ser hodet mitt stort ut i denne" og et klipp av Bruno på youtube.

Utdrag
Stereotypier er kategorisering av mennesker eller grupper, som har enktelte fellestrekk. ”Typisk amerikansk”(etnisk), ”Typisk kvinnfolk”(kjønn). Begge disse er eksempler på stereotypier, som kategoriserer en gruppe mennesker: vi setter dem rett og slett i bås. Det finnes feks positive stereotyper som: ”Asiatere er glimrende studenter.” (arbeidsom). Men dette kan da igjen ha en negativ effekt: hvis en asiatisk student gør det gjennomsnittlig, kan h*n risikere å bli betraktet som ”dum”. Det er viktig og skille mellom stereotypier og fordommer, da fordommer er en utvikling av selve stereotypien. Dette skjer når stereotypien blir til noe misvisende, og man ikke lenger tar hensyn til individuelle forskjeller – og når ny kunnskap ikke gjør at vi endrer holdning. ... [Les mer nå]