Ungdomskriminalitet - en fare for fremtiden

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Ungdomskriminalitet - en fare for fremtiden

Oppgave: Bruk teorien om kriminelle subkulturer, stigmatiserin og R.K.Mertons teori og analyser årsakene til ungdomskriminalitet. Ta også utgangspunkt i straffens funksjoner og drøft påstanden: Unge lovbrytere under 18 år bør ikke straffes med fengsel.

Utdrag

Ungdomskriminalitet har sitt utspring fra en rekke forskjellige områder. På generell basis er det vanskelig å si hvorfor noen blir kriminelle, fordi hvert enkelt individ tar utgangspunkt i forskjellige forhold. Fordi alle mennesker er så forskjellige er det vanskelig å bedrive preventive tiltak som berører alle. Likevel finnes det noen som påvirker store deler av befolkningen til å innse at kriminalitet ikke er den riktige veien å gå.

Når vi undersøker grunnen til at en person utfører en kriminell handling, tar vi utgangspunkt i tre årsaksgrupper: samfunnsplanet, gruppeplanet og individ planet. Det er ofte også en kombinasjon av to eller tre av gruppene som resulterer i at en person blir kriminell. Fordi det finnes så mange forskjellige grunner til at en person bryter loven, må det også finnes forskjellige tiltak for å forhindre at man blir kriminell. Slik vi har årsaksgrupper, deler vi også de preventive tiltakene i grupper.

Vi har to typer tiltak, nemlig allmennpreventive og individual preventive. De allmennpreventive tiltakene rekker ut til stort sett hele samfunnet, men det varier i hvilken grad de påvirker hver enkelt. Eksempler på slike tiltak kan være holdningskampanjer for å skape en allmenn oppfatning av at kriminalitet er galt. De siste årene har det blant annet vært fokus på det ulovlige aspektet av piratkopiering av musikk og filmer. Slik har samfunnet blitt informert om at denne handlingen er ulovlig. Allmennpreventive tiltak har også en moraldannende og vanedannende effekt, slik at vi... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdomskriminalitet - en fare for fremtiden

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 14.06.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    Veldig bra, fikk mange idéer