Ungdommen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1025
 • PDF

Artikkel, Særoppgave: Ungdommen

Svar på tredelt prøve i norsk.

Del 1 inneholder svar på spørsmål om påvirkning fra engelsk i det norske språket.
Del 2 inneholder en kommentar om ungdommer i dag i forhold til før i tiden.
Del 3 er en artikkel om reklamens innvirkning på ungdoms selvbilde. Artikkelen ser på hvordan reklamen påvirker kroppsidealet og er bakgrunn for et sosialt press.

Utdrag

I dagens samfunn er det å være tynn pent og sexy, mens det å være tykk er helsefarlig og lite attraktivt. Dette med mote, kropp og idealer er forskjellig fra samfunn til samfunn, og det forandres med tiden. Tidligere i Norge, ble de som var overvektige sett på som mektige og i overklassen. De ble sett på som om de hadde god råd og god helse. De ble ofte respektert på grunn av dette, men dagens samfunn ikke er sånn. Ungdommer i dag står overfor utrolig mange flere valg enn det de kanskje gjorde tidligere i Norge. Det å skaffe sin egen identitet blir vanskeligere med årene. Ungdommer har et utrolig stort press på seg for å bli godtatt. Presset fra reklame, mote, musikk og filmindustrien er stor... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdommen

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 12.02.2012
  Skrevet av Student på 5. år
  En god artikkel. Mye nyttig informasjon.