Ungdom og psykisk helse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 8
 • 2232
 • PDF

Ungdom og psykisk helse

Oppgaven er skrevet i faget sosialkunnskap og innegolder blant annet beskrivelser, årsaker og tiltak til psykiske lidelser hos ungdom.

Her fokuseres det på depresjon, bipolar lidelse, ADHD, spiseforstyrrelser, tvangslidelser og rusmisbruk.

Oppgaveteksten som besvares er følgende:
Stadig flere unge sliter med psykiske problemer/lidelser.
Bruk nettet til å finne informasjon om årsakene til økningen i psykiske problemer.
Foreta deretter en vurdering av mulige tiltak for å redusere psykiske problemer/lidelser blant ungdom.

Lærers kommentar

Meget godt beskrevet og god bakrunninformasjon.

Elevens kommentar

Kunne vært bedre utfyllelse om tiltak.

Innhold

Depresjon
Bipolar lidelse
ADHD
Spiseforstyrrelser
Tvangslidelser
Rusmisbruk
Kilder

Utdrag

Mange barn og unge sliter i dag med psykiske problemer og/eller lidelser.
Definisjonen på begrepet psykisk lidelse er at det brukes som samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som går ut over sinnet og bevisstheten. Rundt en femtedel av befolkningen lider i dag av en psykisk lidelse og mange av disse er barn og unge.
Det er mange faktorer som spiller inn når det er spørsmål om hvorfor disse lidelsene oppstår. Hva trigger dem? Psykiske lidelser påvirker væremåten, tanker, oppførsel og følelser. Person som har en psykisk lidelse kan føle trangen til å stenge seg inne for å skjule problemene og det daglige livet kan vært sterkt påvirket av lidelsen. Mange av lidelsene er arvelige, men kan også skyldes fysiokjemiske, psykologiske eller sosiale forhold.
Noen av de mest “kjente” psykiske lidelsene er depresjon, bipolar lidelse, angst, ADHD, Psykoser, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Rusmisbruk er også en psykisk lidelse som mange sliter med.

Depresjon
Er en psykisk lidelse som er karakterisert ved tretthet, nedsatt aktivitet og lyst til å utføre oppgaver, redusert stemningsleie og liten interesse for ting i hverdagen. Mange kan føle stor skyldfølelse eller dårlig samvittighet, liten selvtillit. Noen har også selvmordstanker. Andre kan oppleve forstyrrelser i søvnrytmen, liten appetitt og vekttap. Flere og flere har i de siste årene fått diagnosen depresjon og jeg skal se litt på årsakene til dette... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdom og psykisk helse

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 22.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  For all del så er oppgaven bra skrevet! Men hva med teoretikere? Ser ikke at du har brukt noen og er ikke meningen at du skal drøfte ut i fra teorier som er relevant i forhold til tema? Og ikke så mye "synsing"
 • 27.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Håper på på en god karakter på eksamen etter at jeg har fått inspirasjon fra denne gode teksten ;)
 • 30.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 22.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra oppgave!!