Ungdom og kultur

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Ungdom og kultur

Manus til foredrag om ungdom og kultur i RLE.

Lærers kommentar

Utdypende, avansert og godt skrevet

Utdrag

Ungdom og kultur
Ungdomstiden er perioden mellom barn og voksen og blir ofte definert som en egen livsfase. Det blir også kalt en overgangsperiode eller en forberedelsestid på å bli voksen. Rikere befolkning og bedre levevilkår har endret mye av samfunnsforholdene og skille mellom ungdom og voksen. Fordi det ikke lengre er klare ritualer som signaliserer at man har blitt voksen og det nå kreves lengre studietid for å oppnå jobber med spesialisert arbeidskraft. Ikke før i 1950-årene oppsto ungdomskulturen, fordi motsetningene mellom generasjoner utviklet seg til et nytt steg.

Ungdomstiden er innholdsmessig fylt med usikkerhet. Usikkerhet knyttet til identitet, verdier eller samfunnsforhold, som både kan være positive og negative. Det positive med forholdet er frihetsfølelsen og det å nesten bli voksen. Større valgmuligheter eller «frihet» knyttet til yrke, normer eller verdier.

Det ligger også mange fordommer og meninger rundt dagens ungdommer. Vi har alle hørt det før, spesielt fra de eldre generasjonene. Dagens ungdommer er noen slaskete, dumme og ansvarsløse mennesker. Man snakker om ungdomskulturer og miljøproblemer hvor det oppstår forbryterske gjerninger som tyr til vold for å få viljen sin eller knyttet til trang for å uttrykke seg eller bli lagt merke til... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdom og kultur

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 06.06.2012
    Skrevet av Elev i 10. klasse
    Det var en del oppramsning i teksten, men jeg syntes at refleksjonene dine var bra :)
  • 06.06.2012
    Skrevet av Elev på Vg3
    supert ! mye bra fakta og gode refleksjoner .