Ungdom og alkohol | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 4
 • 1476
 • PDF

Ungdom og alkohol | Artikkel

Her finner du en artikkel i sosialkunnskap som handler om ungdom og alkohol.

I dag er rusmiddelbruk et stort samfunnsproblem. Mange unge drikker alt for mye og man kan si at det er blitt et sosialt problem. Det finnes alkoholforbruk i forskjellig grad og det er ikke alle ungdommer som drikker like mye som andre. Men allikevel er rus blant ungdom et stort tema den dag i dag. Mange lurer på hva årsakene til at unge bruker rusmidler så mye nå, enn hva de gjorde for bare noen tiår tilbake. For å kunne finne svare på det har vi flere såkalte årsaksteorier som kan gi oss svar på dette. Vi har; symptomteorien – symbolteorien – sykdomsteorien – og tilgjenglighetsteorien.

I denne artikkelen blir det fokusert på to årsaksteorier til rusmiddelbruk, samt drøftet et forebyggende tiltak til hver teori. Denne oppgaven tar for seg symptomteorien og tilgjengelighetsteorien.

Innhold

Symptomteorien – Utløste psykiske problemer
Tilgjengelighetsteorien
Kilder

Utdrag

Symptom betyr sykdomstegn. En person som blir definert under denne teorien er en person som bruker rusmiddelet for å uttrykke ens vanskelige livssituasjon. Det kan for eksempel være at personen er ensom, har jobbproblemer, lever i fattigdom, blir mishandlet; barnemishandling/omsorgssvikt, eller er på spenningssøking eller har samlivskonflikter/er under en skilsmisse. Som regel er det en bakgrunn og det finnes et svar på hvorfor en person lever i en slik vanskelig livssituasjon. Det kan for eksempel være at personen har flyttet og/eller endringer i familiestrukturen. På bakgrunn av alle den vanskelige situasjonen personen står overfor, brukes rusen til og ”løse” problemene, som for eksempel angst eller depresjoner, med tanken om at vedkommende kanskje vil få litt mer oppmerksomhet. Man kan med andre ord si at de finner trøsten i rusen og den hjelper dem med å flykte fra hverdagsproblemene.

...

Skolen er stedet hvor en kan begynne allerede tidlig å innformere om hvor farlig rusmidler er. Det er elever primært i grunnskolen, altså ungdom som er målgruppen. ”Tiltakene som gjennomføres i skolen kan deles i to hovedtyper: Didaktiske og interaktive tiltak. Didaktiske tiltak er ulike former for kateterundervisning hvor det i hovedsak legges vekt på å gi elevene faktiske kunnskaper om alkohol og narkotika”. En bruker da en klasseundervisning hvor en får besøk av f. eks politiet, en sosialarbeider eller en tidligere rusmisbruker som legger fram og forteller klassen ut ifra egne erfaringer hvor farlig rus faktisk er. Dette hjelper ungdommen på sikt å prøve det, gir dem negative holdninger til rusen og fører igjen til forbygging og utsettelse av bruk. De interaktive tiltakene baserer seg på deltakermedvirkning, hvor en ønsker å påvirke elevenes atferd gjennom mestring, altså evne til å foreta gode valg (2). Dette er klart viktige tiltak for å kunne forebygge bruken av rus blant ungdom og selv mener jeg at jo tidligere en begynner å informere ungdommen – jo letter kan det bli å forebygge rusproblemet.

...

Jo lettere tilgjengeligheten er for rusen, jo større skadevirkinger vil den påføre samfunnet og enkelt individet. Hvor mye som blir forbrukt av befolkningen og hva slags stoffer folk anvender, varierer fra samfunn til samfunn. Ifølge mange forskere er det en... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdom og alkohol | Artikkel

[17]
Brukernes anmeldelser
 • 16.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  En god stil med mange bra punker, men unngå å bruke jeg form i drøftelsen noe som trekker enormt ned.
 • 13.02.2011
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Veldig bra stil! Dette kommer jeg til å få bruk for fremmover! Dette var virkelig verdt en 5-er!
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig nyttif for eksamen
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra, og til god hjelp