Undersøke et økosystem

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 4
 • 10
 • 1079
 • PDF

Undersøke et økosystem

En undersøkelse av forskjellige økosystemer.

Innhold:
Hva er et økosystem?
Utsyr
Metode
Rute 1 – Myr
Rute 2 – Mellomstadiet
Rute 3 – Klimakssamfunn
Rute 4 – Hogstflate
Konklusjon

Utdrag

Hva er et økosystem?
Et økosystem er et avgrenset område med spesielle levevilkår og arter, som består av alle levende organismer og de ikke-levende miljøfaktorene som omgir organismene. Eksempler på økosystem er myr, ferskvann, elv/bekk, fjell, ørken, savanne, regnskog og polområdet.
Man kan sette 5 lover for hvordan et økosystem er bygd opp:
• Det inneholder autotrofer(autotrofi betyr at organismen selv kan bygge opp organiske stoffer) og heterotrofer(bryter ned organisk materiale) som blir påvirket av områdets abiotiske faktorer.
• Det inneholder næringsvev som er bygd opp av flere næringskjeder(En næringskjede er en modell som vise hvem som spiser hva i et økosystem).
• I et økosystem går det strøm av energi, som avtar jo høyere opp i næringskjeden man kommer.
• Forskjellige slags næringsstoffer flyter i gjennom økosystemene.
• Noen økosystemer gjennomgår økologisk suksesjon(økologisk suksesjon er betegnelsen på gradvis forandring i et område over tid)... Kjøp tilgang for å lese mer

Undersøke et økosystem

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 23.05.2011
  Skrevet av Elev i 8. klasse
  Biotiske og abiotiske faktorer